Blog

Samenwerking Optima Farma en Tolman Consultancy

By | Blog | No Comments

Mooie samenwerking tussen Optima Farma en Tolman Consultancy.

 

De beroepsvereniging Optima Farma vindt het belangrijk om ook de toekomstige collega apothekersassistenten van dienst te zijn, hen te ondersteunen en hen wegwijs te maken in de farmaceutische wereld.

Op woensdag 8 november organiseert Optima Farma ’t Symposium voor 3de jaars AA-studenten. Wij zullen vanuit Tolman consultancy deze middag ondersteunen d.m.v. een workshop “Hoe maak je een Curriculum Vitae (CV)?”

Optima Farma is de beroepsvereniging van apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en
farmaceutisch managers. Zij behartigen de belangen van de farmaceutische professionals in het
farmaceutische werkveld, de politiek, bij patiëntenverenigingen, de consumentenbond en in de
gezondheidszorg.
Het doel van dit symposium is om de studenten wegwijs maken in het farmaceutische werkveld en voorzien van de nodige informatie, zodat ze goed voorbereid aan het werk kunnen gaan. Informatie over o.a. bij- en nascholing, vervolgopleidingen, ketens in de farmacie en het belang van kwaliteitsregistratie.

Intervisie avondbijeenkomst voor junior apothekersassistenten.

By | Blog | No Comments

Bij deze nodigen wij jou van harte uit voor onze intervisie avondbijeenkomst voor junior apothekersassistenten.

Deze intervisie bijeenkomst is voor alle apothekersassistenten die maximaal 3 jaar werkzaam zijn binnen de farmacie. Om jou als beginnende (junior) apothekersassistent extra te ondersteunen bij jouw vraagstukken. Daarnaast krijgt iedere deelnemer aangeboden om volledig kosteloos door een coach (uit het werkveld) te worden ondersteund. Zolang je junior apothekersassistent bent kan je hiervan gebruik maken, om jouw vragen uit het werkveld goed te begeleiden. Alles voor een betere aansluiting met de praktijk en om je goed verder te ondersteunen.

Bijeenkomst zal plaatsvinden op maandagavond 2 oktober bij ons op kantoor te Soest. Aanvang 19:00 uur met broodje, de bijeenkomst zal beginnen om 19:30 uur en zal duren tot uiterlijk 21:00 uur.  Locatie is op kantoor Tolman Consultancy te Soest, naast station Soestdijk. Kosten: €47,50 (exclusief 21% btw) per deelnemer van deze leerzame intervisiebijeenkomst en de volledige coaching nazorg zit hierbij in.

Opgeven kan door een mail te sturen aan: daphne.hendriks@tolmancs.nl   (verdere informatie volgt daarna)
De meerwaarde van intervisie

Met vriendelijke groet,

Daphne Hendriks
Tolman Consultancy

FrieslandCampina vereenvoudigt organisatie

By | Blog | No Comments

Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft het voornemen de organisatie te vereenvoudigen in vier nieuw te vormen wereldwijde business groups: Consumer Dairy, Specialised Nutrition, Ingredients en Basic Dairy. De vereenvoudigde structuur stelt FrieslandCampina in staat slagvaardiger in te spelen op marktontwikkelingen en beter te innoveren op de strategische prioriteiten. Het doel van de nieuwe structuur is om de onderneming zowel operationeel als commercieel verder te verbeteren en zo duurzaam meer waarde voor de leden-melkveehouders te realiseren. De nieuwe organisatie zal vanaf 1 januari 2018 operationeel zijn.

Bron: FrieslandCampina

Analisten voorspellen vijandig bod van Kraft Heinz op Unilever

By | Blog | No Comments

Volgens beursanalisten is er een grote kans dat Kraft Heinz een vijandig bod gaat uitbrengen op Unilever, schrijft De Financiële Telegraaf.

Kraft Heinz

Het is volgens de analisten “veelzeggend” dat Kraft Heinz al vijf maanden niet meer actief is geweest aan het overname- en fusiefront. Daarnaast kunnen Kraft Heinz en grootaandeelhouder 3G Capital volgens de analisten een mislukt bod niet aanvaarden als ze verder willen blijven uitbreiden op het gebied van consumentenproducten. Susquehanna denkt het een nieuw bod rond de €175 miljard zal liggen. Eerder wees Unilever een vrijblijvend bod van €130 miljard van Kraft Heinz nog af.

Aandeel Unilever

Door de overnamespeculaties was het aandeel Unilever vanmorgen (10 juli) erg in trek op het Amsterdamse Damrak. Unilever zetten juist alles op alles om overname te voorkomen en deed zijn margarine-merken in de verkoop.

 

Bron: evmi.nl

Afvalwater zit vol met resistente bacteriën

By | Blog | No Comments

In bijna al het afvalwater dat in Nederland na zuivering weer in het oppervlaktewater terechtkomt, zitten resistente bacteriën. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport.

Resistente bacteriën komen onder meer via mensen die antibiotica slikken in het riool terecht. Deze bacteriën zijn een groeiend probleem omdat bestaande antibiotica niet werken tegen infecties met deze bacteriën.

Zwemmers kunnen bijvoorbeeld besmet raken met deze resistente bacteriën. Hoewel het water steeds beter wordt gezuiverd en de overheid inzet op minder antibioticagebruik, adviseert het RIVM dat nieuwe zuiveringstechnieken worden gebruikt om deze bacteriën eruit te filteren. Ook wil het RIVM dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan naar welk effect dit ‘vervuilde’ water heeft op de volksgezondheid. (ANP)

In bijna al het afvalwater dat in Nederland na zuivering weer in het oppervlaktewater terechtkomt, zitten resistente bacteriën. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport. Resistente bacteriën komen onder meer via mensen die antibiotica slikken in het riool terecht. Deze bacteriën zijn een groeiend probleem omdat bestaande antibiotica niet werken tegen infecties met deze bacteriën. Zwemmers kunnen bijvoorbeeld besmet raken met deze resistente bacteriën. Hoewel het water steeds beter wordt gezuiverd en de overheid inzet op minder antibioticagebruik, adviseert het RIVM dat nieuwe zuiveringstechnieken worden gebruikt om deze bacteriën eruit te filteren. Ook wil het RIVM dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan naar welk effect dit ‘vervuilde’ water heeft op de volksgezondheid.

Bron: ANP

FrieslandCampina bouwt distributiecentrum in Meppel

By | Blog | No Comments

FrieslandCampina gaat op een perceel van 70.000 vierkante meter in Meppel een distributiecentrum bouwen. In het distributiecentrum wordt de opslag en overslag geconcentreerd van zuivelproducten van de productielocaties in Beilen en Meppel. Deze activiteiten vinden nu nog verspreid plaats over vier magazijnen in Hoogeveen, Heerenveen, Meppel en Veendam.

De zuivelcoöperatie  kiest voor Meppel vanwege de goede bereikbaarheid zowel over de weg als over water. Ook is er de mogelijkheid van toekomstige uitbreiding en ligt het centrum gunstig ten opzichte van de productielocaties.

Distributiecentrum

Het distributiecentrum van FrieslandCampina gaat 31.000 vierkante meter omvatten voor opslag en overslag van zuivelproducten bestemd voor de exportmarkten en gaat ruimte bieden aan 45.000 palletplaatsen. Het centrum biedt aan circa 35 medewerkers werkgelegenheid en voldoet aan de laatste eisen op het gebied van voedsel- en brandveiligheid. De bouw vindt plaats op een duurzame manier en met duurzame materialen.

CO2-uitstoot

Met het nieuwe centrum  wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de reductie van de uitstoot van CO2. Want naast een jaarlijkse efficiencybesparing wordt een forse reductie van 1,5 miljoen transportkilometers gerealiseerd. Dit betekent een reductie van CO2-uitstoot van 648.000 kg.

 

Bron: evmi.nl

Intervisie

By | Blog | No Comments

‘Leren met en van elkaar’

Intervisie voor junior apothekersassistenten is een professionele uitwisseling tussen jou en andere collega’s die werkzaam zijn in de apotheek. Het is een manier om met je collega’s en andere vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk.

De reden dat wij intervisie verzorgen aan junior apothekersassistenten (maximaal 3 jaar werkzaam), is dat er in het begin veel op iedereen afkomt. Veel vragen, veel nieuwe werksituaties en ontwikkelingen. Wij willen vanuit Tolman Consultancy hierbij graag ondersteunen, alles voor een betere werkaansluiting binnen het werkveld en eigen werkplek.

Model

Het doel is om jouw deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit binnen je werk te verbeteren. Daarbij is het professioneel ontwikkelen als apothekersassistent een belangrijk onderdeel. Tijdens intervisie leer je van en met elkaar vanuit een werksituaties zoals een uitgelicht veranderingsproces, een belemmering, een werkprobleem of ….. Het biedt gelegenheid tot kwaliteitsontplooiing, door middel van een open vraagstelling, feedback, advies en daadwerkelijke aanpak.

 

Als junior apothekersassistent leer je beter samen te werken aan het zelfde doel, je leert beter afspraken te maken over gedrag en verantwoordelijkheden.

 

Intervisie is het professioneel bevragen, analyseren en adviseren. Intervisie is leerzaam, laagdrempelig en volgens een systematische aanpak va

model

n situaties binnen het werkveld en het persoonlijk handelen, gericht op concrete oplossingen. Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, wordt gewerkt aan oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk handelen.

Het intervisieproces verloopt resultaatgericht en er is ruimte voor ieders persoonlijke ontwikkeling, vooraf

wordt deze gevraagd. Iedere apothekersassistent doorloopt zijn of haar eigen leerproces en ontvangt hierover reflectie.

Wat is de meerwaarde van intervisie?

Intervisie…

 • draagt bij aan een teamgevoel
 • geeft je (h)erkenning van vraagstukken
 • geeft je concrete handvatten om zaken anders aan te pakken
 • je leert over feedback
 • je leert om meer door te vragen om situaties duidelijk te krijgen en hierdoor (sneller) in actie te komen
 • je leert te luisteren naar anderen

Meestal vindt intervisie plaats in een kleine besloten groep. Wij zorgen binnen deze grotere intervisie bijeenkomsten voor een vertrouwde omgeving waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om persoonlijke vragen en dilemma’s te bespreken. We werken naast kleinere groepjes ook plenair met elkaar over de een vooraf gekozen intervisie vraagstuk(-ken).

Nazorg en extra ondersteuning

Na de bijeenkomst kan iedere junior apothekersassistent gebruik maken van coaching nazorg, hierbij worden wij ondersteunt door ervaren farmaceutische consulenten uit het werkveld.

Interesse of heb je een vraag, neem dan contact op met Daphne Hendriks 06-12437776 of stuur een mail naar: daphne.hendriks@tolmancs.nl

Op de website staat meer over alle diensten van Tolman Consultancy: www.tolmancs.nl

Intervisie bijeenkomst Apothekersassistenten

By | Blog | No Comments

Intervisie avondbijeenkomst voor junior apothekersassistenten?

Deze intervisie bijeenkomst is voor alle apothekersassistenten die maximaal 3 jaar werkzaam zijn binnen de farmacie. Om jouw als beginnende (junior) apothekersassistent extra te ondersteunen bij jouw vraagstukken.
Daarnaast krijgt iedere deelnemer aangeboden om volledig kosteloos door een coach (uit het werkveld) te worden ondersteund. Zolang je junior apothekersassistent bent kan je hiervan gebruik maken, om jouw vragen uit het werkveld goed te begeleiden. Alles voor een betere aansluiting met de praktijk en om je goed verder te ondersteunen.

Intervisie apothekersassistenten

Bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdagavond 15 juni en op woensdagavond 21 juni te Soest.
Aanvang 19:00 uur met broodje, de bijeenkomst zal beginnen om 19:30 uur en zal duren tot uiterlijk 21:00 uur.

Locatie is op kantoor Tolman Consultancy te Soest, naast station Soestdijk. Kosten: €47,50 (exclusief 21% btw) per deelnemer aan deze leerzame intervisie bijeenkomst en de volledige coaching nazorg zit hierbij in.

Opgeven kan door een mail te sturen aan Daphne: daphne.hendriks@tolmancs.nl
Verdere informatie volgt daarna. Tot de 15e of 21e juni.
Vooraf meer informatie, neem dan contact op met Daphne via de mail of 06-12437776

Intervisie apothekersassistenten

By | Blog | No Comments

Intervisie gastles aan toekomstige apothekersassistenten

Intervisie is een inspirerende methodiek voor iedereen die met en van elkaar wil leren. Bij intervisie kan iedereen een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Het is leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar.

Intervisie gastles aan toekomstige apothekersassistenten

Gisteren heeft Daphne vanuit Tolman Consultancy 3 intervisie gastlessen verzorgt aan studenten van de apothekersassistenten opleiding Capabel te Amsterdam. Vooraf zijn de onderwerpen met de studenten geïnventariseerd en deze onderwerpen zijn eruit gekomen:model

 • Agressie in de apotheek: ‘jouw grensoverschrijdend gedrag aangeven en hoe geef je dit aan?’
 • Je komt op je eerste stagedag werken, wat verwacht je en wat totaal niet?

 

Daphne is met de studenten actief aan de slag gegaan. Eerst goed de situatie en de vraag met elkaar te formuleren. Daarna zijn we met elkaar het probleem gaan verkennen op 4 niveaus: inhoud, procedure, relatie en gevoel. Nadat het probleem goed met elkaar gedefinieerd was, konden zij met elkaar over een advies en adviezen gaan discussiëren.

Met aan het einde een gezamenlijke evaluatie van het probleem, de gekoppelde adviezen en hun eindconclusie.

Agressie in de apotheek, ‘jouw grensoverschrijdend gedrag aangeven en hoe geef je dit aan?’

Met elkaar een werkelijke gebeurde situatie besproken. Wat doet deze situatie met je? Stel dat jij daar had gestaan? Hun probleemdefinitie was gebaseerd op het onbekende. Ineens kom je met grensoverschrijdend gedrag of agressie in aanraking, dit weet je vooraf totaal niet. Dit maakt het angstig, naast het feit dat de studenten hiermee niet dagelijks te maken hebben. Gelukkig!

Toen er werd gesproken over rustig blijven, werd er hilarisch gereageerd. Dus terugslaan is niet handig riepen ze? Al gelijk waren ze tot de conclusie gekomen dat communiceren de beste oplossing is, verbinding zoeken met de cliënt en de situatie. Hoe lastig dit ook is, want iedereen geeft aan zich anders te voelen in zo’n situatie. Meeveren met de cliënt klinkt makkelijk, maar is in de praktijk erg moeilijk. Je kan je namelijk angstig voelen of zelf boosheid te voelen en wat doe je dan?

Een ander advies wat eruit kwam was om met de cliënt afspraken te maken of bepaalde procedures, deze te herhalen en te bespreken. Dit kan alleen nadat de cliënt begrip toont in de situatie. Eindconclusie blijft ieders communicatie en houding het belangrijkste is en het moeilijkste.

Ze vonden het erg fijn om bij deze situatie echt en serieus met elkaar stil te staan. Naast dat het leerzaam werd ervaren, gaven de studenten aan dat een interactieve les ook als prettig werd gezien. Samen met elkaar in gesprek gaan en discussiëren is waardevol.

Wat ze nu hebben geleerd is dat ze anders en bewuster terugdenken aan deze intervisie, mochten ze ooit in deze situatie terechtkomen. Want straks overkomt het mij…

Je komt op je eerste stagedag werken, wat verwacht je en wat totaal niet?

Wat hoop je dat erop je eerste werkdag gebeurt? Wat hoop je totaal niet? Welk advies geef je nu aan jezelf na deze intervisie? Vele vragen die kwamen ter sprake tijdens deze intervisie.

Een belangrijk onderwerp vonden velen, omdat de meerderheid nog geen stage heeft gelopen. Ze hebben wel bijna allen een leuke stageplaats gevonden, wat erg fijn en belangrijk is voor deze aankomende collega’s binnen de farmacie.

Met elkaar hun eerste werkdag besproken en hieruit kwamen o.a. de volgende punten:

 • Is de stagebegeleider werkzaam op mijn eerste werkdag?
 • Hoe fijn is een oprecht welkom door het team, met bv een rondleiding door de apotheek en langs alle nieuwe collega’s.
 • Fijn om de planning te bespreken, wat wel kan en wat nog niet? Ieder is bereidt om zich actief in te zetten, maar wat als iedereen druk is en je ze niet wilt storen. Maar jij weet eigenlijk nog niet wat je kunt doen. Dit gevoel vinden ze erg onprettig en willen ze vooraf graag bespreken.

Ze hopen niet dat er op hun eerste werkdag geen tijd voor ze is en dat ze ‘direct’ het gevoel ervaren van geen respect. Hiermee willen ze zeggen dat zij zich willen inzetten als een nieuwe junior collega en best bereidt zijn bepaalde ‘rotklussen’ te doen. Maar dat er wel met respect en gelijkwaardig met ze wordt samengewerkt zonder discriminatie.

Ze vonden het erg fijn om bij deze eerste werkdag echt en serieus met elkaar stil te staan. Naast dat het leerzaam werd ervaren, gaven de studenten aan dat een interactieve les ook als prettig werd ervaren. Samen met elkaar in gesprek gaan en discussiëren is waardevol. Communiceren werd als belangrijk ervaren, vanuit het team als hun. Want miscommunicatie komt helaas vaker voor. Ze willen graag zeggen wat ze lastig vinden en hopen op ondersteuning vanuit de apotheek, want leren in de praktijk is zo waardevol en leuk.

Daphne kijkt samen met de studenten terug naar een leerzame intervisie. Veel geleerd, gelachen en samen gediscussieerd.

BCF Career Event

By | Blog | No Comments

BCF Career Event

Vorige week waren wij als Tolman Consultancy alle drie actief op het BCF Career Event.

Het was een leuke en vruchtbare dag en wij hebben veel mensen kunnen helpen met adviezen en tips over de CV’s.

Mocht je ons gemist hebben en kunnen we je helpen neem dan even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Daphne, Marijke en Willem