Lees onze Blog!

Word jij ook Triagist bij ons?

By | Blog | No Comments

Stel mij graag even voor,

Mijn naam is Marijke Stekelenburg en naast mijn werk als ondernemer ben ik ook met veel plezier werkzaam als Triagist voor Primair Spoedpost Huisartsen te Utrecht

Wat is en wat doet een Triagist?

De Triagist fungeert als een poortwachter voor de spoedeisende hulp op de huisartsenpost en beoordeelt de aard en urgentieniveau van de klachten. Vervolgens indiceert de Triagist een vervolgtraject (consult, bezoek huisarts, telefonisch consult huisarts, zelfzorg advies).
Om je meer helderheid te geven  over dit dynamische beroep is het leuk om onderstaand filmpje,  uit een programma van SBS6 te bekijken.

Mocht jij enthousiast worden en meer willen weten dan hoor ik je graag!

Marijke 0612970720

Blog: Vanaf 9 februari: unieke code tegen vervalste medicijnen

By | Blog | No Comments

Vanaf 9 februari: unieke code tegen vervalste medicijnen

Een grote stap in de strijd tegen vervalste medicijnen, maar zo eenvoudig is het in de praktijk niet. Voor de hele keten van geneesmiddelen – van fabrikant tot apotheker – betekent deze zogeheten Falsified Medicines Directive een intensieve en kostbare exercitie. Als ze niet op tijd klaar zijn, kunnen ze vanaf die datum geen geneesmiddel meer verkopen

‘Dit is een grote stap in de strijd tegen vervalste medicijnen’, zegt Carla Vos, hoofd Kennis & Beleid bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Ze doelt op een Europese wet die bepaalt dat per 9 februari elke medicijnverpakking een unieke code krijgt.

Hoe groot is dat probleem van vervalste pillen eigenlijk? Vos: ‘Exacte cijfers ontbreken, maar volgens schattingen is ongeveer 1% van alle geneesmiddelen vervalst. De risico’s zijn toegenomen doordat steeds meer mensen via internet pillen bestellen bij een onbekende aanbieder. Ruim een jaar geleden nam de Nederlandse douane 50.000 vervalste geneesmiddelen uit 103 landen in beslag, in slechts vijf dagen tijd. Dit waren overigens geen internetbestellingen. Maar vervalsingen vormen een reëel probleem.’

Gezondheid 

Bij sommige medicijnen zijn relatief veel neppillen in omloop. Dat geldt bijvoorbeeld voor erectiemiddelen, slaap- en kalmeringspillen, medicijnen tegen depressie, sterke pijnstillers en afslankmiddelen.
‘Het punt is dat je als patiënt moet kunnen vertrouwen op de werkzaamheid en de veiligheid van een geneesmiddel’, zegt Vos. ‘Het slikken van een neppil kan ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid.’
Een bekend en schrijnend voorbeeld is het levensreddend nierkankergeneesmiddel waarvan enkele jaren geleden een vervalste versie werd aangetroffen in drie Nederlandse ziekenhuisapotheken.

Vanaf zaterdagfoto pillen, farmacie
Elke nieuwe verpakking van receptplichtige medicijnen die vanaf zaterdag 9 februari in Nederlandse apotheken komt, moet een unieke code bevatten. Dit is een blokjescode, met daarin een productcode, batchnummer, houdbaarheidsdatum en uniek serienummer.
Alle 44 geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen voldoen vanaf zaterdag aan de gestelde eisen, hebben zij laten weten. Zij plaatsen de unieke codes in een Europese database.

Aanpassingen
Achter de schermen is binnen Europa al enkele jaren hard gewerkt, om de introductie van deze code soepel te laten verlopen. De wet die hier achter zit, de Falsified Medicines Directive (FMD), geldt in alle landen van de Europese Unie. Dat betekent dat fabrikanten hun verpakkingen wereldwijd hebben aangepast. Daarnaast moesten groothandels en apothekers hun computersystemen en werkwijze aanpassen.

Kosten

Vanaf 2016 werken de betrokken brancheorganisaties (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin, BG Pharma en KNMP) intensief samen aan dit project. Dat doen zij binnen de Stichting Nederlandse Medicijn Verificatie Organisatie (NMVO), waar Carla Vos een van de bestuursleden is. In totaal kostte invoer van deze Europese wet in Nederland miljoenen euro’s. Deze kosten zijn gedragen door de gezamenlijke geneesmiddelenfabrikanten.

Patiënt

Wat merkt de patiënt er precies van? Vos: ‘Als het goed is, heel weinig. Zodra de apotheker de medicijnen van de groothandel ontvangt, scant hij de verpakking. Dan ziet hij meteen of het medicijn en het serienummer door het systeem worden herkend. Wanneer dat niet zo is, krijgt de apotheker een signaal.’
Ook als de apotheker na 9 februari een rood signaal krijgt, mag hij voorlopig het medicijn toch gewoon uitgeven, mits hij ervan overtuigd is dat product en leverancier veilig zijn.

Overgangsperiode

Die overgangsperiode duurt waarschijnlijk vier maanden, en is erop gericht de patiënt zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de nieuwe werkwijze. Nederland is het eerste Europese land waar een overgangsregeling is afgesproken.
De NMVO en het ministerie van VWS, de inspectie en het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) controleren vanaf de eerste dag intensief of iedereen zich aan de nieuwe regels houdt, zodat het systeem snel optimaal functioneert.

Internet

Vos: ‘Vervalsingen via de reguliere weg worden op deze manier zo veel mogelijk voorkomen. Frauduleuze internetapotheken pakken we hier helaas nog niet mee aan. Daar wordt apart naar gekeken. Maar dit is een belangrijke eerste stap in de strijd tegen vervalsingen.’

Bron: https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl

Blog: ‘Geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen’

By | Blog | No Comments

‘Geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen’

Veertig procent van de 2,1 miljard die het kabinet extra heeft uitgetrokken voor de verpleeghuiszorg zal niet benut worden. Dat komt vooral door de krapte op de arbeidsmarkt en de beperkte bestedingsmogelijkheden. Dat verwachten financials in de zorg, zo blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, de enquête die beroepsvereniging Fizi en Finance Ideas ieder kwartaal houden.

Om in aanmerking te komen voor een deel van de 2,1 miljard euro die is uitgetrokken voor de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hebben zorginstellingen eind vorig jaar een kwaliteitsplan inclusief begroting bij het zorgkantoor ingediend. Financials in de ouderenzorg verwachten echter dat slechts 60 procent van het beschikbare budget daadwerkelijk besteed gaat worden, zo geven ze aan in de Financiële Zorgthermometer.

Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat 85 procent van de kwaliteitsgelden alleen beschikbaar is voor het aantrekken van extra personeel. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt, zal juist dit een bijzonder moeilijke opgave worden. Minister Hugo de Jonge, die op maandag 4 februari bij de Amstelveense zorgaanbieder Brentano het officiële startschot gaf van het verbeterprogramma ‘Waardigheid en trots op locatie’, onderkent de ernst van de arbeidsmarktproblemen. “Geld is niet langer ons grootste vraagstuk, de uitdaging is het vinden van voldoende goede mensen”, aldus De Jonge. “Ik heb helaas geen grote knop om het arbeidsmarktprobleem mee op te lossen, maar ik denk dat er met technologie nog een wereld te winnen is. En ik zie een groot potentieel onder zij-instromers. Wat in ieder geval niet helpt is als we alleen tobberige verhalen vertellen over de zorg, want dan komt er niemand meer werken.”

Meer bestedingsruimte

Met zijn pleidooi voor ruimere inzet van techniek sluit De Jonge -al dan niet bedoeld- aan bij suggesties uit het veld. Werkgeversorganisatie ActiZ pleitte eerder al voor een andere verdeling van kwaliteitsmiddelen, zodat instellingen kunnen innoveren wanneer ze dit opportuun vinden. “Fizi is enigszins verrast met het percentage van 40 procent”, zegt de voorzitter van de beroepsvereniging Ellen Kalkhoven over het geld dat op de plank dreigt te blijven liggen. “Zeker in relatie tot wat er voor 2019 reeds beschikbaar is gesteld. Dit is voor ons reden voor een periodieke monitoring. Verder sluiten wij ons aan bij het standpunt van Actiz om meer bestedingsruimte te creëren in het kwaliteitskader zodat zorginstellingen ook aan de hand van innovatie kunnen zoeken naar oplossingen voor het nijpende personeelstekort.”

“Zorginstellingen staan voor de uitdaging om in een krappe arbeidsmarkt de toenemende zorgvraag te blijven leveren”, voegt Pim Diepstraten van bureau Finance Ideas toe. “Ook de komende jaren staat voor de financials het waarborgen van de financiële continuïteit hoog op de agenda.”

Zorgzwaarte

Over de hele zorgsector heen lijkt de groei van de omzet, na een stabilisatie in de vorige kwartalen, verder door te zetten. Uitzondering hierop zijn de ziekenhuizen. Het hoofdlijnenakkoord lijkt er hier voor te zorgen dat de omzet relatief stabiel blijft.

Volgens 75 procent van de respondenten wordt de groei voornamelijk gedreven door een stijging van de zorgzwaarte. De aantallen verleende zorg nemen naar verwachting beperkt toe. Deze ontwikkeling zal een verdere druk op het personeel veroorzaken, terwijl het ziekteverzuim de afgelopen vier jaar juist is toegenomen. Hierin lijkt wel een lichte kentering zichtbaar. Het merendeel van de financials verwacht dat het ziekteverzuim de komende 12 maanden stabiel blijft of zelfs licht zal dalen.

De VVT-sector vertoont de hoogste groeiverwachting voor komend jaar. Dat lijkt gedeeltelijk ingegeven te worden door de beschikbare kwaliteitsmiddelen. De groei lijkt voornamelijk te worden gedreven door een stijging van de zorgzwaarte, niet zozeer door grotere aantallen.

Bron: skipr

Blog: Aantal kankerdiagnoses in dertig jaar verdubbeld

By | Blog | No Comments

Aantal kankerdiagnoses in dertig jaar verdubbeld

Het jaarlijkse aantal mensen bij wie kanker wordt vastgesteld, is in dertig jaar verdubbeld. Het afgelopen jaar kregen 116 duizend Nederlanders een dergelijke onheilstijding, melden onderzoekers van onder meer het Integraal Kankercentrum Nederland aan de vooravond van Wereldkankerdag (maandag). De toename heeft vooral te maken met de groei van de bevolking en het stijgende aantal senioren, die vaker slachtoffer worden.

Los van deze ontwikkelingen komt huidkanker tegenwoordig extra vaak voor, onder meer als gevolg van zonne(bank)baden. Een melanoom werd meer dan zevenduizend keer vastgesteld en een plaveiselcelcarcinoom bijna veertienduizend keer. Door de bewustwording wordt het ook vaker per jaar gesignaleerd.

Borstkanker

Kanker blijft doodsoorzaak nummer één in Nederland, zeggen deskundigen. Borstkanker is de meest geconstateerde vorm bij vrouwen (vijftienduizend nieuwe diagnoses in 2018) en prostaatkanker bij mannen (12.500 nieuwe gevallen). Darm- en longkanker volgen op de ranglijst, met respectievelijk veertienduizend en ruim dertienduizend nieuw geconstateerde slachtoffers onder vrouwen en mannen samen.

Prognoses

Inmiddels leeft 64 procent van de getroffen mensen vijf jaar na de diagnose nog. Patiënten met longkanker hebben slechtere prognoses dan patiënten met andere veelvoorkomende vormen: na vijf jaar leeft nog negentien procent van deze slachtoffers. Ook patiënten met eierstokkanker, slokdarmkanker, maagkanker en alvleesklierkanker hebben minder goede kansen op genezing.

Gevolgen

Ongeveer achthonderdduizend Nederlanders leven op dit moment met of na kanker. Ook wie genezen is, ondervindt vaak nog steeds gevolgen: vermoeidheid, angst voor terugkeer van de kanker, emotionele of relationele problemen. Daarom is er deze Wereldkankerdag aandacht voor “late gevolgen na kanker”. Uit onderzoek in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 86 procent van de (ex-)kankerpatiënten een of meerdere van deze klachten heeft.

Bron: ANP

Blog: Bruins verandert ‘vrijblijvende’ digitalisering in wettelijke plicht

By | Blog | No Comments

Bruins verandert ‘vrijblijvende’ digitalisering in wettelijke plicht.

Om digitalisering van de zorg te versnellen gaat minister Bruins van Curatieve Zorg zorgaanbieders en IT-leveranciers wettelijk verplichten tot eenduidige afspraken over taal en techniek. De huidige aanpak die uitgaat van vrijwillige consensus tussen veldpartijen is wat Bruins betreft te vrijblijvend.

Eén en ander komt naar voren in een brief die Bruins onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. In de brief geeft Bruins aan dat digitalisering van gegevensuitwisseling een “behoorlijke uitdaging” is. De zorgsector is niet alleen groot en divers, de verschillende beroepsgroepen spreken daarnaast ieder hun eigen taal. Dit vergt afstemming in alle mogelijke gegevensuitwisselingen. Daarnaast zijn er veel technische standaarden, kunnen verschillende digitale systemen niet met elkaar ‘praten’ en is er niet in elke regio al een infrastructuur voor elektronische uitwisseling.

Koerswijziging

routekaart

Maar juist deze problemen maken het wat Bruins betreft nodig dat de overheid meer regie neemt. Vanuit het veld klinkt al geruime tijd de roep om meer centrale sturing, maar VWS is sinds het mislukken van het landelijke elektronisch patiëntendossier kopschuw geweest en speelde de bal steevast terug naar de veldspelers. “Het nemen van meer regie door de overheid betekent een koerswijziging ten opzichte van die lijn”, deelt Bruins nu de Kamer mee. “Ik wil dat zorgproces voor zorgproces wordt gedigitaliseerd op basis van verplichte, eenduidige afspraken over taal – dat wil zeggen iedereen dezelfde taal spreekt – en techniek.”

Vaste bouwstenen

Het digitaliseren van zorgprocessen alleen is niet genoeg, deze processen moeten wat Bruins betreft ook beter digitaal op elkaar aansluiten zodat gegevensuitwisseling tussen de zorgprocessen mogelijk is. Daarom gaat Bruins “standaard ‘bouwstenen’” vaststellen, die verplicht moeten worden gebruikt. Dit betekent dat in de praktijk belangrijke begrippen, zoals bijvoorbeeld vochtbalans, bloeddruk of laboratoriumuitslag, altijd eenduidig en in dezelfde taal worden vastgelegd, zodat ze digitaal hergebruikt kunnen worden.

Escalatie

Naast de sector-brede introductie van een Basis Gegevensset Zorg (BGZ) en gemeenschappelijk woordenboek, moeten IT-leveranciers hun systemen zo bouwen dat ze onderling kunnen communiceren. Koepels en zorgaanbieders moeten met he toog hierop inkoopkracht richting leveranciers realiseren door gezamenlijk eisen te formuleren. Als een zorgorganisatie en ook de betrokken koepel er met een leverancier toch niet uitkomt, dan organiseert VWS een “escalatieoverleg”.

Veiligheid

Dat alles moet er toe leiden dat de zorg snel de beschikking krijgt over landelijk dekkende en gekoppelde infrastructuren. Dit klinkt als het landelijk EPD, dat in 2011 in de Eerste Kamer struikelde over privacyoverwegingen en zorgen voor de digitale veiligheid. Bruins wijst er op dat zorgaanbieders meer dan voorheen moeten voldoen aan concrete normen voor informatieveiligheid. Toch wil de minister nagaan of verscherping van deze normen in het licht van bredere digitalisering nodig is.

Routekaart

De betrokken veldpartijen krijgen van Bruins drie maanden de tijd om in samenspraak met VWS een routekaart op te stellen, die leidraad wordt voor het digitaliseren van zorgprocessen en de bijbehorende, verplichte standaarden. Het digitaliseren van zorgprocessen houdt in dat de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners die bij dat zorgproces betrokken zijn digitaal verloopt. De betrokken partijen mogen in het eerste kwartaal van 2019 hun zegje doen op verschillende consultaties. Het landelijk expertisecentrum e-health Nictiz heeft met oog hierop de eerste prioriteiten uitgetekend. Dat zijn ambulanceoverdracht, huisartswaarneming, triageverwijzing, acute verloskunde, verpleegkundige overdracht, ziekenhuisoverdracht, medicatie, beelduitwisseling en verwijzing. Ook jeugdgezondheidszorg en ketenzorg bij chronische aandoeningen zijn door Nicitz als speerpunten aangewezen.

Na de consultatieronde wil Bruins de definitieve routekaart in april aan de Tweede Kamer voorleggen.

Bron: skipr

#ICT #Innovatie #Politieke besluitvorming #EPD #e-health #tolmancs

Blog: Cao: 2% meer loon voor Apotheekpersoneel

By | Blog | No Comments

Cao: 2% meer loon voor apotheekpersoneel

Medewerkers in de openbare apotheek krijgen volgend jaar een structurele loonsverhoging van 2% en een eenmalige uitkering van 1,5% over het salaris van 2018. Dat hebben de cao-partijen vastgelegd in een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe Cao Apotheken en een aanpassing van de pensioenregeling PMA.

De werkgeversorganisaties Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de vakbonden FNV en CNV hebben de nieuwe cao afgesloten voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 1 mei 2019.Apotheek foto

Werknemers ontvangen de structurele loonsverhoging van 2% op 1 april 2019 en de eenmalige uitkering van 1,5% over het bruto jaarsalaris 2018 – voor werknemers die in april 2019 in dienst zijn bij een werkgever die valt onder de Cao Apotheken.

Verder zijn de cao-partijen overeengekomen dat werkgevers bij ziekte over de eerste 26 weken het loon van medewerkers aanvullen tot 100%; over de tweede 26 weken tot 90%; bij de derde 26 weken tot 80% en bij het vierde en laatste tijdvak van 26 weken tot 70%.

De pensioenopbouw van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (AMP) zal per 1 januari 2020 wijzigen met een aantal tijdelijke maatregelen om de stijging van de pensioenpremie te beperken. Zo worden toeslagen voortaan uitgekeerd op basis van prijsindexering in plaats van loonindexering.

Ook hebben werkgevers en werknemers afgesproken de stagevergoedingen te verhogen met enkele euro’s per dag. Verder komen de registratiekosten voor de Kwaliteitsregistratie en Accreditatie beroepsbeoefenaren in de Zorg (Kabiz) niet voor rekening van de apotheekmedewerkers; die worden vergoed via de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

Volgens de cao-partijen is werkdruk in de apotheek nog altijd een serieus onderwerp. Daarom zal een delegatie van werkgevers en werknemers zich op basis van de beschikbare onderzoeken gaan buigen over mogelijke maatregelen.

Achterban

De cao-partijen leggen het onderhandelingsakkoord deze week voor aan hun achterban. Na instemming van alle partijen wordt de Cao Apotheken aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met het verzoek de afspraken algemeen bindend  te verklaren (AVV).

Na het verkrijgen van de AVV informeren de werkgevers- en werknemersorganisaties de branche, en vanaf dat moment gelden de afspraken voor alle medewerkers in de openbare farmacie.

Bron: Pharmaceutisch Weekblad

Blog: Outplacement ook gewoon bij Tolman Consultancy

By | Blog | No Comments

Outplacement ook gewoon bij Tolman Consultancy

En dan opeens houd je baan op, ontslagen… Voor veel mensen een enorme schok, twijfel en onzekerheid. Wat nu? Wat ga ik doen, hoe ga ik mijn rekeningen betalen. Vaak doet het ook wat met je zelfvertrouwen en loyaliteit. Ik ben dus niet goed genoeg, heb je je daarvoor al die jaren uitgesloofd. Ontslag betekent ook nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Misschien wilde je eigenlijk al lang iets anders, maar was de stap te groot. Nu sta je op het punt om te gaan doen waar je altijd al van gedroomd heb.

Tolman Consultancy helpt en begeleidt jou  op een persoonlijke manier, met een op maat gemaakt outplacementtraject snel naar een nieuwe passende baan. Bij ons ben je geen eenheidsworst. Wij hebben oog voor je persoonlijke omstandigheden, maar ook een uitstekend netwerk in jouw branche. Dus ben je meer op zoek naar een bureau dat oog heeft voor jou dan ben je bij ons op het goede adres.

Maak snel een afspraak voor vrijblijvend intake gesprek

Meer informatie kan je vinden op onze website.

Blog: Apparaatje voorspelt diabetes en overlijden

By | Blog | No Comments

Apparaatje voorspelt diabetes en overlijden

GRONINGEN – De kans dat een gezonde man of vrouw binnen afzienbare tijd diabetes ontwikkelt, is voortaan binnen tien seconden te bepalen. Met een speciale lichtmeting dwars door de huid, uitgedacht door onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), kunnen ook de daaruit voortkomende klachten als hart- en vaataandoeningen worden voorzien. Zelfs het risico op overlijden aan dergelijke chronische ziekten is nu vrij nauwkeurig in te schatten.

Dat melden de artsen en onderzoekers in het Europese medische vakblad Diabetologia. Zij baseren hun jarenlange onderzoek op lichtmetingen bij ruim 72.880 deelnemers. Een ongunstige uitslag van een meting, waarbij op termijn diabetes wordt getaxeerd, kan helpen om de patiënt tot een ’koerscorrectie’ van zijn of haar leven aan te sporen.plaatje zorg

Met het laten weerkaatsen van licht door de huid (autofluorescentie) kunnen de gevolgen van ’versuikering’ in het bloed en de cellen bij type 2-diabetes in kaart worden gebracht. . De zogeheten AGE-reader, waarop even de onderarm wordt gelegd, wordt gezien als een extra diagnostisch hulpmiddel in de artsenpraktijk. „Ook bij mensen die gezond lijken (zonder overgewicht en andere risicofactoren), is autofluorescentie een belangrijke voorspeller van toekomstige ziekte en overlijden”, stelt Bruce Wolffenbuttel, hoogleraar endocrinologie in het UMCG.

Bron: Telegraaf

Blog: Intervisie workshop voor Farmaceutisch Consulenten ‘Grip op je werk. Hoe?’ – Optima Farma congres

By | Blog | No Comments

Blog: Intervisie workshop voor Farmaceutisch Consulenten ‘Grip op je werk. Hoe?’ – Optima Farma congres

Deelnemers: Farmaceutisch Consulenten (HBO) bij het najaarscongres Optima Farma op 3 november 2018. Vanuit Tolman Consultancy verzorgde Marijke Stekelenburg en Daphne Hendriks deze intervisie workshop.

De totale groep met Farmaceutisch Consulenten werd in 3 groepen verdeeld. Zij gingen als eerste aan de slag met een boeiende centrale vraag, die zij later als groep verder wilde gaan uitdiepen. Er kwamen per groep drie belangrijke vragen naar voren:

  • Hoe motiveren wij het team
  • Hoe ziet de apotheek er in 2030 uit?
  • Hoe houd je het werk interessant? Met name in de toekomst.

Actief gingen zij per groep met deze vragen aan de slag. Om deze vraag verder uit te kunnen diepen, is het belangrijk dat iedereen weet binnen welke situatie de vraagstelling zich afspeelt. Hier kwam naar voren dat bij het motiveren van het team, het team teamspirit mist en dat hun collega’s

 

minder betrokken zijn bij de apotheek. Als zij nadachten hoe de apotheek in 2030 eruit zou zien, gaven zij aan dat de medicatieverstrekking mogelijk volledig online verzorgd kan worden. Verder kwam naar voren dat zij erg benieuwd zijn hoe hun vak/functie er in de toekomst uit zal zien. Bijvoorbeeld kunnen zij als Farmaceutisch Consulent doorgroeien?

Nadat iedereen bekend was met de vraag gingen de groepjes hard aan de slag om het probleem te verkennen. Belangrijk is om de probleemstelling echt uit te diepen en niet direct naar een mogelijke oplossing te gaan. Vaak wordt een eerste oplossing als waarheid en echte oplossing gezien. Maar bewust sta stil en ga met elkaar in gesprek. Binnen intervisie leer je van en met elkaar en hoort je ook hoe andere apotheken werken.

Probleem verkennen “Hoe motiveren wij het team?”

Het probleem waar deze groep tegenaan bleef lopen, is dat het gezamenlijk doel ontbrak op de werkvloer en dat het team teamspirit mist. Als je gezamenlijke doelen opgesteld, worden deze beter of volledig gedragen bij het uitvoeren door het apotheekteam. Met inzet van open communicatie zal het team dan veel beter gemotiveerd worden. De kracht van communicatie en het luisteren en inventariseren van de doelen, maakt de juiste verbinding binnen het apotheekteam. Op deze wijze weet het team waarom processen belangrijk zijn en ook hoe ze zich dan anders zullen opstellen.

Probleem verkennen “Hoe ziet de apotheek erin 2030 uit?

Deze groep denkt tegen de volgende zaken aan te lopen: Vergoedingssysteem, scholing, patiëntencontact, minder afwisseling binnen het werk en het samenwerking en taakverdeling zorg.

Stel dat er in de apotheek anno 2030 echt alle medicatie online verstrekt zou worden. Is er goede nascholing nodig, moeten de afspraken over andere vergoedingssystemen (presentatie vergoeding) gemaakt worden en zouden er onderling duidelijke en concrete afspraken over de zorg gemaakt moeten worden. Zij denken ook dat het belangrijk is dat de apotheek toegankelijk blijft voor de patiënten. De groep geeft aan dat internet belangrijk is en steeds belangrijker wordt. Als apotheek moet je jouw organisatie goed voorbereiden op de toekomst.

Probleem verkennen “Hoe houd je het werk in de toekomst interessant?”

Door te weinig uitdaging loopt het personeel misschien weg. Het is van belang om het personeel te binden en te boeien. Deze groep denkt dat het belangrijk is dat er binnen de apotheek geen verkeerd verwachtingspatroon geboden wordt. Je moet onderling goed alle wensen en drijfveren inventariseren. Eem idee is om als team, zonder leidinggevende, periodiek te evalueren en te brainstormen. Op deze manier denken zij dat je als apotheek beter klaar bent voor de toekomst. Sta stil hoe deze er werkelijk uit zal zien Op deze manier zal het gehele apotheekteam betrokken en gehoord worden. Hiervoor moet wel een veilige werkomgeving geboden worden.

De groep Farmaceutisch Consulenten kijkt terug op een leerzame intervisie workshop. Graag zouden zij alle input van andere groepjes willen ontvangen. Zij hebben ervaren dat als je met elkaar in gesprek gaat, je leert van en met elkaar. Andere professionals hebben andere ideeën, een andere kijk op de situatie en hiermee kunnen zij jou misschien verder helpen…

Interesse wanneer er een intervisie bijeenkomst bij jou in de buurt is? Neem dan contact op met Daphne Hendriks. Naast deze avondbijeenkomsten kan intervisie ook in-company georganiseerd worden.

Tolman Consultancy is een erkend en deskundig bureau dat zich richt op werving en selectie, trainingen en development in heel Nederland. Wij ondersteunen organisaties bij een duurzame inzetbaarheid van mensen. Dit doen wij door enthousiast en vooral ook oprecht toe te werken naar een duurzame verbinding tussen onze kandidaten en bedrijven in de branches. We hebben een eigenzinnige en mensgerichte aanpak waardoor men ons als vertrouwd ervaart. En dat maakt onze aanpak uniek.

Blog: Intervisie workshop voor Apothekersassistenten ‘Grip op je werk. Hoe?’

By | Blog | No Comments

Intervisie workshop voor Apothekersassistenten ‘Grip op je werk. Hoe?’

Deelnemers: Apothekersassistenten bij het najaarscongres Optima Farma op 3 november 2018.

Vanuit Tolman Consultancy verzorgde Daphne Hendriks en Marijke Stekelenburg deze intervisie workshop.

De totale groep met Apothekersassistenten werd in 4 groepen verdeeld. Zij gingen als eerste aan de slag met een boeiende centrale vraag, die zij later als groep verder wilde gaan uitdiepen. Er kwamen 3 belangrijke vragen naar voren:

  1. Spoedlevering van medicatie voor een patiënt, welke “niet” leverbaar is door het faillissement van het ziekenhuis.
  2. Hoe houd je jouw werk interessant, leuk en afwisselend? (gekozen door 2 groepjes)
  3. Grensoverschrijdend gedrag, hoe ga je hiermee om?

Actief gingen zij hiermee per groep aan de slag. Om deze vraag verder uit te kunnen diepen, is het belangrijk dat iedereen weet binnen welke situatie de vraagstelling zich afspeelt. De apotheek verandert snel, zeker qua werkzaamheden. De apotheek is niet meer zoals 25 jaar geleden. Er is veel papierwerk bijgekomen en je moet als apothekersassistent steeds mee gaan met de tijd. Actueel blijven is dus erg belangrijk.Ook ervaarde zij dat als je langdurig dezelfde taak/aandachtsgebieden uitvoert het werk saai kan worden. Daarnaast is de patiënt aan de balie is veel mondiger en brutaler geworden. Dit zorgt ervoor dat de communicatie veel luider is dan vroeger. Overigens kan dit anders ervaren worden per apotheek, dit afhankelijk van de apotheek en de locatie. Bij de vraagstelling dat de medicatie “niet” leverbaar is, was ‘helaas’ recent werkelijk gebeurt. De apothekersassistenten gaven aan dat zij dit erg moeilijk vonden. De reden is dat de patiënt vreselijk ziek is en echt dezelfde dag moest starten met deze oncolytica. Nadat iedereen bekend was met de vraag gingen de groepjes hard aan de slag om het probleem te verkennen. Belangrijk is om de probleemstelling echt uit te diepen en niet direct naar een mogelijke oplossing te gaan. Vaak wordt een eerste oplossing als waarheid en echte oplossing gezien. Maar bewust sta stil en ga met elkaar in gesprek. Binnen intervisie leer je van en met elkaar en hoort je ook hoe andere apotheken werken

Probleem verkennen bij de intervisiegroep “Hoe houd je jouw werk interessant, leuk en afwisselend?”

Eén groepje gaf aan dat de variatie binnen het werk erg belangrijk is. Maar het is wel van belang te kijken dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en continuïteit binnen het werk. Een idee is om na een bepaalde periode te wisselen van taken. Hierbinnen moet een goede communicatie en overdracht binnen het team zijn en natuurlijk ook naar de patiënt toe. Hiervoor kunnen eventueel specifieke protocollen opgesteld worden. Iedereen zijn inbreng is waardevol en dat kwam zeker binnen deze intervisie naar voren. Een punt van aandacht blijft de communicatie. Blijf communiceren en maak verbinding samen. De andere intervisie groep gaf aan dat de problemen waar tegen zij aanlopen o.a. de werkdruk, wachttijden, vergoedingen(bijbetalingen) en het preferentiebeleid is. Waar deze groep achter kwam is dat nog niet alle apotheken met een nummertjesapparaat werken, of met een ploegendienst op de werkvloer. Het kan een idee zijn om de herhaalmodule weer eens goed onder de loep te nemen en bijvoorbeeld naar de ophaaltijden te kijken en deze eventueel aan te passen. Verder zou het veel rust geven als er geen discussie meer is m.b.t. preferentiebeleid. Dit kan mogelijk door de apotheker opgepakt worden. Door samen te sparren, ervaringen uit te wisselen zoals binnen deze intervisie leer je van en met elkaar. Hierbij kan je elkaar ook tips geven en naast dat het leerzaam is, is intervisie ook erg leuk om te doen.

Probleem verkennen bij de intervisiegroep over “Grensoverschrijdend gedrag”.

Er is veel frustratie richting de zorgverzekeraar. De patiënten snappen het niet en gaan hierover het gesprek aan met de apothekersassistenten aan de balie. Deze frustratie wordt dan door de patiënt gericht op de apothekersassistent en dat vindt zij zeer vervelend. Dit geeft zo nu en dan een gevoel van onzekerheid en angst bij hun weer. De apothekersassistenten geven aan dat zij deze onduidelijkheid zeker bij de patiënt begrijpen. En vragen zich af dat als zij dit begrip uiten aan de patiënt of er dan meer verbinding en rust zal ontstaan. Een gevolg kan zijn dat de patiënt zich meer serieus genomen voelt. Omdat het belangrijk is om deze uitleg goed te kunnen geven. Denken zij aan een communicatie training, die hun hierbij zal ondersteunen. Wat tevens voor de apotheker ook fijn is om dit samen met het team te doen. Het idee is dat als zij de patiënt apart nemen in de spreekkamer, drinken (koffie/thee/water) aanbieden en oprecht tijd voor de patiënt te nemen. De patiënt moet zich gehoord en serieus genomen voelen. Met de inzet van gesprekstechnieken kunnen zij de informatie beter verwoorden richting de patiënt. Daarnaast zou het fijn zijn als de apotheker ook zorgdraagt voor de kennis van regels, eventueel samen met de assistenten. Als een collega apothekersassistent of apotheker hem of haar overneemt bij een onwenselijke situatie. Kan de desbetreffende apothekersassistent even een time-out kan nemen.

Probleem verkennen bij de intervisiegroep over “Spoedlevering van medicatie voor een patiënt, welke “niet” leverbaar is door het faillissement van het ziekenhuis”.

.

Er is geen geld, doordat het ziekenhuis failliet is gegaan en hierdoor kan en mag er geen medicatie besteld en afgeleverd worden. De apotheker heeft binnen deze zware situatie de curator gebeld en via deze weg kon er een spoedlevering gerealiseerd worden. Kortom een top oplossing!

Doordat een deel van deze groep dit recent zelf had ondervonden, kwam er emotie naar boven. De groep gaf veiligheid en toonde begrip voor de situatie. Zij wilden dit graag met elkaar delen en dat deden zij. Iets om trots op te zijn.

De groep Apothekersassistenten kijkt terug op een leerzame intervisie workshop. Graag zouden zij alle input van andere groepjes willen ontvangen. Zij hebben ervaren dat als je met elkaar in gesprek gaat, je leert van en met elkaar. Andere professionals hebben andere ideeën, een andere kijk op de situatie en hiermee kunnen zij jou misschien verder helpen…

Interesse wanneer er een intervisie bijeenkomst bij jou in de buurt is? Neem dan contact op met Daphne Hendriks. Naast deze avondbijeenkomsten kan intervisie ook in-company georganiseerd worden. Neem voor meer informatie contact op met Daphne.

Tolman Consultancy is een erkend en deskundig bureau dat zich richt op werving en selectie, trainingen en development in heel Nederland. Wij ondersteunen organisaties bij een duurzame inzetbaarheid van mensen. Dit doen wij door enthousiast en vooral ook oprecht toe te werken naar een duurzame verbinding tussen onze kandidaten en bedrijven in de branches. We hebben een eigenzinnige en mensgerichte aanpak waardoor men ons als vertrouwd ervaart. En dat maakt onze aanpak uniek.