Lees onze Blog!

Blog: De toelatingseisen voor beroepsopleiding zijn verlaagd! Fabel of feit?

By | Blog | No Comments

De toelatingseisen voor beroepsopleiding zijn verlaagd! Fabel of feit?

Regelmatig hoor je geluiden in de branche dat de toelatingseisen voor de opleiding tot apothekersassistent steeds lager worden. Klopt dit wel? Als we naar de wettelijke toelatingseisen kijken zien we dat hierin de afgelopen jaren niets is veranderd. Om toegelaten te worden tot de mbo-4 opleiding apothekersassistent moet je als vooropleiding minimaal vmbo-kader en/of mbo-2 in de pocket hebben. Wat is er dan wel aan de hand?

Sinds vorig jaar (1 augustus 2017) is de Wet Toelatingsrecht van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat de keuze van de student leidend is in plaats van het advies van de opleiding. foto in de apotheekHet ROC mag studenten nog steeds voorzien van een studiekeuzeadvies waarin haalbaarheid van het diploma en kansen op de arbeidsmarkt kunnen worden getoetst/besproken. Dit advies is echter niet bindend. Als de student zich ondanks een negatief advies voor 1 april aanmeldt dan kan toegang tot de opleiding niet worden geweigerd. Het plaatsen van studenten in opleidingen waar zij een reële kans maken om hun diploma te behalen – en vervolgens op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen – is ondergeschikt komen te staan aan de wens van de student om zelf een opleiding te kiezen ook tegen het advies van de school in. Het ROC heeft nog wel de mogelijkheid om in het eerste leerjaar studenten een bindend advies mee te geven.

Meer informatie vind je op de webstite van de mbo-raad.

Blog: Zorgverzekeraars klagen bij Kamer over trage ziekenhuizen

By | Blog | No Comments

Zorgverzekeraars klagen bij Kamer over trage ziekenhuizen

Ziekenhuizen moeten haast maken met de vernieuwing van de zorg en rap inzetten op krimp, vindt Zorgverzekeraars Nederland. Volgens ZN zetten veel ziekenhuizen in de contractonderhandelingen van dit najaar nog in op omzetgroei. De zorgverzekeraars vragen de Tweede Kamer om de ziekenhuizen tot de orde te roepen.foto handen, gebaren

In een brief aan de Kamer wijst de zorgverzekeraarskoepel op de afspraken uit het nieuwe hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg. In het akkoord hebben de partijen afgesproken dat de groei van de omzet van ziekenhuizen de komende jaren moet afvlakken, om in 2022 op nul uit te komen.

“Zorgverzekeraars zijn echter bezorgd over het feit dat een groot aantal ziekenhuizen in hun openingsbod voor de contractonderhandelingen met flinke groeipercentages is gekomen”, zo is te lezen op de website van ZN. “Dit staat in geen verhouding tot de gemaakte afspraken. Zorgverzekeraars zien tot hun teleurstelling dat nog te veel ziekenhuizen blijven vasthouden aan een klassiek groeimodel en geen toekomstbestendige krimpstrategieën te hebben ontwikkeld.”

Volgens de zorgverzekeraars moeten ziekenhuizen vooral haast maken met de digitalisering van de zorg en de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ZN vraagt aan het kabinet en de Kamer om het vaststellen en toegankelijk maken van de juiste kwaliteitsindicatoren zo nodig wettelijk af te dwingen.

Op het gebied van digitalisering zien de zorgverzekeraars graag een nationale aanpak, zoals in Frankrijk, Denemarken en Estland. “Het gebrek aan standaardisatie leidt tot een versnippering van de zorg-ict waardoor cruciale innovatie wordt belemmerd en het terugdringen van administratieve lasten steeds meer neerkomt op dweilen met de kraan open”, aldus ZN.

Transitiegelden

Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen beziet de brief van de zorgverzekeraars in het kader van de contractonderhandelingen.

“Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben elkaar nodig. We moeten er samen uitkomen”, zegt hij. “Maar haastige spoed is zelden goed. De ziekenhuizen zitten zeker niet stil. We onderschrijven de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord, maar willen eerst heel goed uitzoeken hoe we die het beste tot uitvoering kunnen brengen. Het gaat om grote veranderingen en die vergen tijd.”

De NVZ is het wel met ZN eens dat een investering in de digitalisering van de zorg broodnodig is. Tegelijkertijd wijst de ziekenhuisvereniging erop dat investeren en tegelijkertijd de groei naar nul brengen een forse opgave is. “Het is ook een zoektocht naar financiering”, zegt de NVZ-woordvoerder. “Er zijn transitiegelden beschikbaar gesteld, maar wij krijgen ook signalen dat zorgverzekeraars ziekenhuizen met ingewikkelde formulieren confronteren op het moment dat zij daarop aanspraak willen maken.”

De Tweede Kamer behandelt woensdag de begroting van het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport.

#Bekostiging , #Innovatie , #Politieke besluitvorming , #Prinsjesdag , #Ziekenhuis , #Zorgverzekeraar , #e-health , #tolmancs

Bron: Skipr

‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ vanaf 1 november weer aan te vragen

By | Blog | No Comments

‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ vanaf 1 november weer aan te vragen

De ‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ is na ruim een jaar weer aan te vragen. De KNMP heeft meermaals contact gezocht met het CIBG om opheldering te krijgen en de last voor de sector kenbaar te maken.

De pas was sinds juni 2017 niet meer verkrijgbaar. Dit kwam door een wijziging in regelgeving. Deze leidde tot een aanpassing in het UZI-register en dat kostte veel tijd. Vanaf donderdag 1 november is de ‘UZI-medewerkerpas niet op naam’ opnieuw aan te vragen door abonneeorganisaties. Na aanvragen kan de pas binnen twee weken in huis zijn.

Trusted Service Provider

Vanwege gewijzigde eisen waar het UZI-register aan moet voldoen (Trusted Service Provider), kunnen abonneezorgverleners deze pas niet aanvragen. Een vereiste is dat het KvK-nummer wordt opgenomen en abonneezorgverleners staan op persoonlijke titel ingeschreven.

Bron: KNMP

Schaf die functioneringsgesprekken maar af

By | Blog | No Comments

Schaf die functioneringsgesprekken maar af

Stop met die functioneringsgesprekken, doek de hele HR-afdeling op

Schaf die functioneringsgesprekken maar af, zeggen experts. ING, Deloitte en de Rabobank stopten er al mee. Niet alleen kunnen alle functioneringsgesprekken uit agenda’s worden geschrapt, zelfs de hele afdeling personeelszaken is grotendeels overbodig, meent Antoon Vugts, zelf directeur human resource aan de Universiteit Maastricht.

Per­so­neels­dos­sier zijn nodig bij ontslag, zeggen werkgevers, maar hoeveel mensen worden er nou ontslagen?
Antoon Vugts, HR-directeur Universiteit Maastricht

Werknemers staan doorgaans niet te trappelen om hun functioneringsgesprek te voeren. Het leidt bij menigeen tot tranen, soms al op de werkvloer. Onlangs besloot Achmea om medewerkers niet langer op deze manier te beoordelen, eerder stapten ING, Deloitte en de Rabobank er al vanaf.

HR plaatje hoe gaat het

 

Het gaat Antoon Vugts, directeur human resource aan de Universiteit Maastricht, niet ver genoeg. “Schaf de hele HR-kolom af met al hun verzinsels, formulieren, systemen en personeelsdossiers. Hoe verfrissend zou dat zijn”, schreef hij op LinkedIn. Meer dan duizend likes en meer dan honderd inhoudelijke reacties volgden.

Vugts, die in 2016 bovenaan stond in de HR Top 100, licht zijn opmerking toe: “Functioneringsgesprekken zijn vaak een moetje. Leidinggevenden zetten vinkjes op een door de afdeling HR gemaakt formulier. Soms is het gespreksverslag al af voor het gesprek. Dat is toch de dood in de pot?”

Dossiermanie
De HR-directeur vindt wel dat leidinggevenden met medewerkers over hun functioneren moeten praten, maar dan anders. “Het moet een echte dialoog zijn. Kijk samen terug naar voorgenomen plannen en de wijze waarop de leidinggevende die zou faciliteren. Praat ook over persoonlijke ontwikkeling op korte en langere termijn. Wat wil iemand over drie of vijf jaar doen? En praat over werkdruk, over het combineren van werk en privé-leven.”

Dat wil Achmea ook, meldt de HR-directeur van de verzekeraar, Elly Ploumen: “Alle medewerkers maken minimaal één keer per jaar een reflectieverslag dat ze bespreken met hun manager, dat ze vastleggen in ons HR-systeem. Voor de rest zijn teams vrij in hoe de beoordeling aanpakken: het aantal gesprekken, welke afspraken ze maken, hoe ze die vastleggen, hoe ze feedback organiseren en met wie ze dat doen. We schrijven geen standaard meer voor.”

Vugts ageert tegen de door HR opgelegde ‘dossiervormingsmanie’. Hij vindt het ook prima als een

gesprek niet leidt tot een verslag. “Waarom moeten we van iedereen een personeelsdossier aan leggen? Dat is nodig bij ontslag, zeggen werkgevers dan. Maar hoeveel mensen worden er nou ontslagen? Je gaat toch geen vijfduizend mensen en hun leidinggevende lastigvallen met het aanleggen van verplichte dikke dossiers als je van vijftig mensen af wilt?”

Alleen die naam al
De HR-directeur krijgt veel bijval. Ook Jaap Paauwe, hoogleraar HR-studies in Tilburg, heeft kritiek op de traditionele eindejaarsgesprekken. “Leidinggevenden en werknemers zien er tegenop. Het is een ritu

 

eel met weinig effect.” Er zijn volgens Paauwe ook andere manieren om een dossier op te bouwen van een werknemer over wie de baas ontevreden is. “Daar hoef je geen drie functioneringsgesprekken aan het einde van het jaar voor af te wachten.”

Vugts denkt dat hele afdelingen human resource zullen verdwijnen. “Te beginnen met de naam. Wie die ooit bedacht heeft? Vast om ons belangrijker te laten klinken. Maar als je belangrijk wilt zijn, maak dan inzichtelijk wat je doet. Nu hebben mensen vaak geen idee wat HR doet bij hun bedrijf. Het kan ook zonder HR. Dat zie je veel bij jonge innovatieve bedrijven, in de IT-sector, maar ook bij goed lopende familiebedrijven.”

Als de chefs en managers zich echt als professioneel leider gaan gedragen en werknemers zelf voor hun rechten durven opkomen, is een HR-afdeling niet nodig, aldus Vugts. “Maar dan moeten medewerkers ook zelf actie ondernemen. Als iets niet naar je zin gaat, vraag dan zelf een gesprek aan met je leidinggevende. Als het tot een conflict leidt, kijk dan zelf bij wie je terechtkan. Neem het heft in eigen hand.”

Bron: Trouw

Ervaring apothekersassistent ziekenhuisapotheek

By | Blog | No Comments

Ervaring  van een Apothekersassistent in een  ziekenhuisapotheek

In een ziekenhuisapotheek worden veel verschillende taken uitgevoerd.
Dit gebeurd door een nauwe samenwerking van de groep apothekersassistenten die verdeeld zijn over verschillende subafdelingen (inkoop, functioneel beheer, farmaceutische patiënten zorg en bereidingen) en een groep ziekenhuis apothekers.foto Ziekenhuis-Apotheek

Als apothekersassistente van de farmaceutische patiënten zorg ( de grootste groep binnen een ziekenhuisapotheek) heb je onderstaande taken:
 • Medicatie bewaking op alle recepten die artsen/zorgverleners voorschrijven.Deze medicatiebewaking is gespecialiseerd op ziekenhuis specifieke middelen met daaraan gekoppeld het ziektebeeld van de patiënt.
 • Verstrekken van de noodzakelijke medicatie aan de verpleegafdeling, externe instellingen, afdelingsvoorraad en op naam van de patiënt.
 • Het verpakken van geneesmiddelen met behulp van een geneesmiddel distributiesysteem.
 • De zorgvraag van de klant (arts, verpleegkundige, patiënt) in kaart brengen. Dit kan  telefonisch zijn, of aan de balie en aan het bed.
 • Het actueel maken van het  farmaceutisch dossier door middel van medicatieverificatie. Dit gebeurd zowel pré-operatief als bij ongeplande opname. Het bespreken van de gevonden discrepanties met de behandelende arts.
 • Het geven van voorlichting aan patiënten, behandelaren, verpleegkundigen en verzorgenden.
 • Eindverantwoordelijke van een (verpleeg)afdeling m.b.t. medicatie
Als apothekersassistente van de bereidingen heb je onderstaande taken:
 • Het bereiden van Cytostatica, steriele en niet steriele bereidingen van medicatie intern en externe instellingen.
 • Distributie aan de verpleegafdeling, afdelingsvoorraad en op naam van de patiënt.
 • Het geven van voorlichting aan artsen en verpleegkundigen en extern over de in eigen beheer bereide medicatie.
 • Ondersteunende werkzaamheden ten behoeven van de bereidingen.
 • Laboratorium ondersteuning
 • Het geven van scholing over het gebruik van de noodsets aan medewerkers.
Als apothekersassistente van functioneel beheer heb je onderstaande taken:
 • Bemiddelen en/of verhelpen van storingen.
 • Registreren van incidenten en wijzigingen m.b.t. functioneel beheer.
 • Genereren van periodieke en incidentele management rapportages.
 • Valideren van software.
 • Zorgt, waar nodig, voor afstemming met interne en externe contacten over de automatisering en applicaties.
 • Is verantwoordelijk voor een juiste vulling van de deelsystemen die onder de verantwoording van de afdeling vallen.
Als apothekersassistente van de inkoop heb je onderstaande taken:
 • Inkopen van geneesmiddelen en goederen t.b.v. de Klinische Farmacie.
 • Werkzaamheden t.b.v. de productkeuze / assortimentsbeheer.
 • Adviseren van de afdelingsmanager, ziekenhuisapothekers, overige medewerkers en externe contacten op het vakgebied.
 • Signaleren van  knelpunten of structurele problemen en doet voorstellen ter verbetering.
 • Levert een bijdrage aan begroting en budgetbeheer.
 • Is tekenbevoegd voor receptuur van de dialysevloeistoffen.
 • Is voor afgesproken werkzaamheden gedelegeerd tekenbevoegd
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van externe klachten.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van facturen voor externe klanten.
Voor alle assistenten zijn de volgende taken ook van toepassing:
 • Werken aan continu verbeteren, het kwaliteitssysteem en je deskundigheid
 • Mogelijkheid tot het krijgen van de verantwoordelijkheid over extra taken zoals bijvoorbeeld de trials, alle noodsets, scholing, begeleiden van stagiaires etc.)
 • Onderhouden van het HIX systeem.
 • Voert overige (projectmatige) taken uit in opdracht van de Afdelingsmanager Klinische Farmacie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de afdeling.

 

Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2019

By | Blog | No Comments

Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2019

Wat gaan HR-professionals merken van de plannen die het kabinet voor 2019 in petto heeft? De eerste eigen begroting van het kabinet Rutte III zorgt voor ietsje meer koopkracht. Maar veel hangt ook af van werkgevers en vakbonden: zij moeten voor hogere lonen zorgen en een akkoord sluiten over de pensioenen. Personeelsnet geeft hier een uitgebreid overzicht met maatregelen waar HR in 2019 mee te maken krijgt.

HR-professionals krijgen volgend jaar weer volop wijzigingen voor de kiezen, zoals uitbreiding van verlof rondom de bevalling, de wijziging van de ketenregeling en compensatie voor de transitievergoeding.

Personeelsnet zet hieronder op een rij met welke punten HR-afdelingen rekening moeten houden:

Loonbelasting omlaag, BTW omhoog

Mensen moeten ook in hun eigen portemonnee gaan merken dat dat de economie weer volop draait. Het kabinet verlaagt daarvoor de loonbelasting en verhoogt heffingskortingen. De belastingschijf waarin de meeste mensen belasting betalen, daalt in 2019 van 40,85% naar 38,10%.

Door de invoering van het tweeschijvenstelsel nemen de besteedbare inkomens toe. De belastingtarieven in de tweede en derde schijf worden samengevoegd en stapsgewijs gelijkgetrokken met het nieuwe tarief in de eerste schijf (basistarief). In 2021 komt het gezamenlijke basistarief uit op 37,05%. Dat is bijna 4% lager dan nu. Het nieuwe toptarief komt uit op 49,5%, bijna 2,5% lager dan nu.

Het kabinet gaat de dividendbelasting helemaal afschaffen om Nederland daarmee aantrekkelijk te houden voor multinationals. Om deze maatregel te dekken, gaat het lage BTW-tarief omhoog van 6 naar 9 procent. Dat zullen we allemaal merken omdat veel dagelijkse boodschappen iets duurder worden. Maar ook dienstverleners als de kapper en schilder worden daardoor duurder.

Een leukere fiscale maatregel, is het plan de (elektrische) fiets van de zaak eenvoudiger mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2020 kan worden volstaan om 7 procent van de nieuwwaarde van de fiets bij het inkomen op te tellen. Net als bij de auto van de zaak, betaalt u dan over de bijtelling vervolgens belasting.

Koopkracht gaat vooruit, als de lonen maar genoeg stijgen

De koopkracht gaat er voor de meeste Nederlanders op vooruit, vooral voor werkenden. De gemiddeld koopkracht stijgt met 1,5 procent.

Opvallend daarbij is wel dat het kabinet er dan vanuit gaat dat de lonen gemiddeld met drie procent stijgen. Vandaar dat het kabinet werkgevers aanmoedigt om hun werknemers meer te belonen. Mocht de loongroei toch lager uitvallen, dan blijft er nog wel wat koopkrachtstijging over door de verlaging van de inkomstenbelasting en de extra ondersteuning voor gezinnen en ouderen.

Arbeidsmarkt in balans

Het kabinet komt met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) waarin maatregelen staan voor flexibele arbeid, het ontslagrecht en de financiering van de WW. Dit wetsvoorstel gaat in het najaar van 2018 naar de Tweede Kamer.

De WAB maakt het eenvoudiger om een vast contract aan te bieden. Zo worden de mogelijkheden voor de proeftijd verruimd en komt er een cumulatiegrond voor redelijke gronden voor ontslag. Ook wordt het verschil in de kosten van ontslag tussen flexibele en vaste contracten kleiner. Dit kan door de opbouw van de transitievergoeding voor vaste en flexibele contracten gelijk te trekken.

Werkgevers die vaste contracten aanbieden, gaan een lagere WW-premie afdragen.

Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid voor flexibiliteit uitgebreid voor terugkerend tijdelijk (seizoens-)werk dat maximaal negen maanden in een jaar kan worden verricht. In dat geval komt er meer ruimte om af te wijken van de ketenbepaling.

De ketenregeling wijzigt weer: de periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt weer verlengd van twee naar drie jaar.

Oproepcontracten blijven mogelijk, maar het kabinet gaat wel de positie van oproepkrachten versterken om negatieve effecten, zoals permanente beschikbaarheid, te voorkomen.

Payrollen blijft ook mogelijk, zolang het alleen wordt gebruikt om de werkgever te ontzorgen en niet meer voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Voor de lange termijn wil het kabinet ook bekijken of de verschillende stelsels van het arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit nog wel aansluiten bij een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Daarom stelt het kabinet een onafhankelijke commissie in die zal onderzoeken of ons huidige stelsel nog aansluit op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Werkgevers krijgen compensatie voor transitievergoeding

Werkgevers ervaren risico’s bij het aannemen van vast personeel, door een stapeling van regelingen. Zo ervaren vooral kleine werkgevers de regels rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid als risicovol en belastend, zodat ze aarzelen om vast personeel aan te nemen.
Het kabinet gaat (kleine) werkgevers daarom ontlasten op het gebied van ziekte, zonder de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen te laten oplopen.

De Wet transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid compenseert werkgevers vanaf 1 april 2020 voor verstrekte transitievergoedingen aan werknemers van wie de dienstbetrekking is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. De regeling kent terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen slijpt het kabinet ook de scherpe randen van de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding. De transitievergoeding voor kleine werkgevers wordt gecompenseerd bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte. Deze regeling komt bovenop de wet waarin de transitievergoeding gecompenseerd kan worden indien een werknemer wordt ontslagen na 2 jaar ziekte.

Schijnzelfstandigheid, zzp’ers en de Wet DBA

Het kabinet wil het zzp-schap beter regelen. Mensen mogen niet worden gedwongen om als zzp’er te gaan werken tegen lage tarieven. Want zo ontstaat oneerlijke concurrentie tussen werkenden. Bovendien ondermijnt dit het systeem van sociale zekerheid. Het kabinet gaat daarom schijnzelfstandigheid aanpakken en passende sociale bescherming voor zelfstandigen bevorderen.

De vervanging van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) verloopt moeizaam. Maar het kabinet werkt in 2019 wel verder aan de vervanging van de Wet DBA. Daarmee moet schijnzelfstandigheid worden tegengegaan. Verder moet er duidelijkheid komen voor zelfstandigen en opdrachtgevers over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking.

Verhoging wettelijk minimumjeugdloon

In 2017 is besloten tot een stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon. Als laatste stap (per 1-7-2019) krijgen werknemers vanaf 21 jaar (in plaats vanaf 22 jaar), recht op het volledige minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog.

Het minimumjeugdloonvoordeel (Jeugd-LIV) compenseert werkgevers voor deze loonkostenstijgingen.

Buitenlandse werknemers en Brexit

Uiterlijk 30 juli 2020 wordt de herziene Detacheringsrichtlijn ingevoerd, die onder andere een gewijzigde definitie van loon bevat. Gedetacheerde werknemers krijgen straks na 12 maanden detachering recht op de arbeidsvoorwaarden van het gastland. Uitzondering hierop zijn de regels voor ontslag en aanvullend pensioen.

30-procentregeling: Om belangrijke tijdelijke buitenlandse werknemers uit het buitenland te binden (zoals kenniswerkers), mogen werkgevers voor hen 30% van het loon onbelast laten. Zij ontvangen zo dus meer nettoloon. De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt met drie jaar verkort van maximaal acht jaar tot maximaal vijf jaar, ook voor bestaande gevallen.

Het kabinet neemt maatregelen voor als het misloopt met de Brexit en er op 29 maart 2019 geen akkoord is gesloten met het VK. In dat geval moet de toegang van VK-werknemers in Nederland worden geregeld. Om goed voorbereid te zijn wordt een wijziging in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voorbereid. Ook wordt bekeken of aanpassing van sociale verzekeringswetten nodig is.

In 2019 moeten dienstverrichters uit andere lidstaten die werkzaamheden in Nederland starten, hiervan melding doen. Voor de invoering van de meldingsplicht zal een communicatiecampagne worden gestart. De Inspectie SZW handhaaft de meldingsplicht.

Gezinnen, arbeid en zorg

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet arbeid en zorg op twee onderdelen:
1. Het pleegzorg- en adoptieverlof wordt met 2 weken verlengd tot 6 weken. Gedurende het verlof, dat voor beide ouders geldt, wordt een uitkering verstrekt ter hoogte van het (maximum)dagloon.
2. Gelijktijdig wordt het huidige kraamverlof (nu 2 dagen met behoud van loon) uitgebreid tot geboorteverlof met een omvang van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon.

Dit wordt gerealiseerd met de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Recht op het verlof, vanaf dan geboorteverlof genaamd, heeft de echtgeno(o)t(e) of de geregistreerd partner van de moeder, degene die ongehuwd met haar samenwoont of degene die het kind heeft erkend. Het verlof moet worden opgenomen binnen 4 weken na de dag van de bevalling.

Per 1 juli 2020 kan het geboorteverlof worden aangevuld met vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof. Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering ter hoogte van 70% van zijn (maximum)dagloon.

Per 1 januari 2019 wordt de basiskinderbijslag met € 88,75 per jaar verhoogd. Daarnaast wordt ook de extra tegemoetkoming AKW verhoogd met € 88,75 per jaar. Dit extra bedrag aan kinderbijslag wordt toegekend aan ouders met een thuiswonend gehandicapt kind die tevens alleenstaande of alleenverdienende ouder zijn.

Meer paren krijgen recht op een (hoger) kindgebonden budget. Om ouders met middeninkomens extra te ondersteunen wordt daarvoor per 2020 de inkomensgrens voor afbouw van het kindgebonden budget verhoogd met 16.500 euro. In december 2019 zal de Belastingdienst de eerste (aangepaste) voorschotten voor 2020 verstrekken.

Ook wordt in 2019 verder ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van kinderopvang door onder andere aanpassing van de beroepskracht-kindratio van 1 beroepskracht per 4 baby’s naar 1 beroepskracht per 3 baby’s en de introductie van de pedagogisch beleidsmedewerker. Hiermee zet het kabinet in op de ontwikkeling van kinderen.

Pensioenakkoord met vakbonden en werkgevers nodig

Om aansluiting te houden bij een veranderende arbeidsmarkt en om te voorkomen dat het draagvlak voor het stelsel langzaam afneemt is verandering van het pensioenstelsel nodig. Het kabinet wil de sterke elementen behouden: een collectieve uitvoering die zorgt voor lage kosten, risicodeling die levenslange uitkeringen mogelijk maakt, en de verplichtstelling die ervoor zorgt dat een heel groot aantal werknemers aanvullend pensioen opbouwt.

Het kabinet heeft de SER gevraagd om advies uit te brengen over het pensioenstelsel. Een akkoord met werkgevers en vakbonden is belangrijk, vanwege het arbeidsvoorwaardelijke karakter van het aanvullend pensioen. Het kabinet hoopt dat zo’n akkoord er snel komt, waarbij het ervan uitgaat dat de herverdeling via de zogenaamde doorsneesystematiek verdwijnt. Daardoor kunnen pensioendeelnemers op elk moment de pensioenopbouw krijgen die past bij de premie die voor hem of haar is ingelegd.

Het moet zo ook aantrekkelijker worden voor zzp’ers om pensioen op te bouwen door meer keuzemogelijkheden te introduceren. Ook onderzoekt het kabinet of het mogelijk is om mensen bij pensionering een deel van hun pensioenvermogen als bedrag ineens op te laten nemen.

Vanaf september 2019 wordt op www.mijnpensioenoverzicht.nl het te verwachten pensioen uitgedrukt in drie scenario’s: een verwacht, een optimistisch en een pessimistisch scenario. Zo krijgen deelnemers meer dan nu inzicht in hun te verwachten pensioen, waarbij ook duidelijk wordt gemaakt dat dit pensioen hoger of lager kan worden.

Per 1 januari 2019 gaat de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen van start (minder dan 474,11 euro bruto per jaar, bedrag 2018). Vanaf dit moment is afkoop van een klein pensioen niet meer mogelijk. Pensioenuitvoerders dragen zoveel mogelijk kleine pensioenen over aan de pensioenuitvoerder waar op dat moment pensioen wordt opgebouwd. Om de kosten bij pensioenuitvoerders te beperken, vervallen per 1 januari 2019 hele kleine pensioenen (van 2 euro of minder bruto per jaar).

Arbo: Gezond en veilig werk

Het kabinet start een meerjarige campagne om beroepsziekten terug te dringen. Daarnaast moeten werknemers die ziek zijn door hun werk sneller en eenvoudiger dan nu het geval is een schadevergoeding kunnen claimen. Dit moet werkgevers stimuleren om meer bescherming te bieden.

Er komen meer arbeidsinspecteurs bij voor de bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, gezond en veilig werken en het aanpakken van schijnzelfstandigheid. In 2019 gaan de eerste extra arbeidsinspecteurs al aan de slag.

In 2019 zullen onderzoeken plaatsvinden naar de effectiviteit van de nieuwe Arbowet, zodat deze in 2020 kan worden geëvalueerd.

Verder moeten bedrijfsartsen hun preventietaken beter vormgeven en hierbij effectief samenwerken met andere arbodeskundigen. Daarnaast worden initiatieven ondersteund om het vak van bedrijfsarts aantrekkelijker te maken, omdat een tekort dreigt aan bedrijfsartsen.

De preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten moet verbeteren, vooral in kleinere bedrijven. Het kabinet gaat bekijken of de arbobeleidscyclus op onderdelen moet worden aangescherpt of eenvoudiger kan worden gemaakt.

 

Bron: Personeelsnet Media BV, Rotterdam

Het werken in een openbare apotheek

By | Blog | No Comments

Ervaring van een apothekersassistent in de openbare apotheek.

foto apotheek

Het werken in een openbare apotheek

Het leuke aan werken in een openbare apotheek is de variatie aan cliënten die in de apotheek komen. Meestal met een vraag over geneesmiddelen of mensen die advies willen over zelfzorg geneesmiddelen. Voorlichting en advies spelen een grote rol bij het werken in een openbare apotheek.

Het is daarom erg belangrijk om goed naar de cliënt te luisteren en voor jezelf de zorgvraag te analyseren. Het is leuk om de kennis die je hebt toe te passen in de adviezen die je geeft. Zorg ervoor dat je goed doorvraagt met de WHAM vragen, bij het advies over zelfzorggeneesmiddelen. Het is ook belangrijk om te peilen of de cliënt begrijpt wat je bedoeld en daarom altijd te vragen of het duidelijk is wat je advies is en of ze het begrepen hebben. Dit geld ook voor het afleveren van nieuwe geneesmiddelen en de eerste uitgiftes. Vraag ook altijd of er nog vragen zijn om zo de cliënt de ruimte te geven opkomende vragen nog te stellen. Zo voelt de cliënt zich begrepen en gaat met een goed gevoel de deur uit.

Maar er is ook een keerzijde van het werken in de openbare apotheek. Tegenwoordig met het preferentie beleid, zijn cliënten vaak niet blij met de labelwijzigingen. Daar moet jij als assistente maar weer mee leren om te gaan en uit te leggen hoe de vork in de steel zit. Een hele leuke uitdaging maar je moet ook sterk in je schoenen staan.Naarmate je langer in de apotheek werkt, word je kennis groter en groter en merk je dat je inzichten krijgt in welke medicatie wel en welke niet samen gaan en wat voor interacties het meest voorkomen.

Dat is wat het vak zo leuk maakt, de variatie in geneesmiddelen en de werking ervan.

Door Iris Mulder

Nieuw Consultant | Interim Medisch | Sales

By | Blog | No Comments

Nieuw: Wibeke Clifford, Consultant | Interim: Medisch | Sales.

Graag stellen wij aan u voor, onze nieuwe Consultant Medisch:

foto wibeke cliffordMet ruim 10 jaar werkervaring heb ik een brede achtergrond en veel business ervaringen opgedaan. Na eerst als fysiotherapeut te hebben gewerkt en later als professioneel coach in de jeugdgezondheidszorg heb ik de laatste 6,5 jaar in de pharma gewerkt. Hier heb ik meerdere rollen vervuld, van pharma sales representative, msl tot medical science manager. Door de verscheidenheid van rollen heb ik een heel goed beeld van de verschillende functies, bedrijven en mensen in de gezondheidsbranche.
Recruitment, werving en selectie heeft me altijd erg aangetrokken omdat ik weet hoe belangrijk het voor bedrijven is om de juiste mensen op de juiste plek te plaatsen . Ik lever daar graag mijn bijdrage aan.
Sinds juni 2018 ben ik met veel energie en enthousiasme gestart als consultant voor Tolman Consultancy. Mijn persoonlijke stijl kenmerkt zich door een grote betrokkenheid middels een open en professionele benadering. Dit sluit goed aan bij de kernpunten van Tolman Consultancy waar onder andere een persoonlijke aanpak centraal staat.
Mijn primaire focus ligt vanwege mijn achtergrond op werving en selectie voor medische en/of sales functies binnen de pharma, medical device en gezondheidszorg.
Naast mijn werving en selectie taken ben ik breed inzetbaar voor sales en medische opdrachten binnen de pharma en medical device.

Interesse neem dan contact met mij op:
Wibeke
Mob.: +31(0)622050706
E-mail: wibeke.clifford@tolmancs.nl

FrieslandCampina lijdt dit half jaar €150 miljoen verlies op ‘basiszuivel’

By | Blog | No Comments

FrieslandCampina lijdt dit half jaar €150 miljoen verlies op ‘basiszuivel’

De divisie Dairy Essentials van zuivelbedrijf FrieslandCampina maakte over het eerste half jaar van 2018 een verlies van €150 miljoen, schrijft Boerderij. Dairy Essentials omvat mageremelkpoeder, kaas en boter (‘basiszuivel’).

Tolman in fiat 500

Grote boosdoener is de lage prijs voor mageremelkpoeder, die de opbrengst van de mix van basiszuivelproducten drukt in relatie tot de garantieprijs die FrieslandCampina zijn de leden van melkcoöperatie uitbetaalt. Sinds september 2017 zit de notering van mageremelkpoeder onder het ‘interventieniveau’ van €1.698 per ton. In april bereikte de notering een dieptepunt van €1.270 per ton; in een ‘gezonde’ markt moet deze notering al gauw op €2.100 of meer per ton liggen, aldus Boerderij.

Sinds kort is het resultaat van Dairy Essentials afzonderlijk zichtbaar; voorheen werd het resultaat van basiszuivel ‘ergens’ verdisconteerd in het totale bedrijfsresultaat. Het verlies op basiszuivel betekent niet dat FrieslandCampina verlies lijdt, vertelt CEO Hein Schumacher deze weken tijdens de ledenbijeenkomsten in het land.

 

Bron: Foodlog

Intervisie bijeenkomst “Grip op je werk”.

By | Blog | No Comments

Intervisie bijeenkomst ‘Grip op je werk’.

Leren met en van elkaar dat is intervisie. Door bewuster te werken krijg je meer werkplezier, ontstaan er minder fouten en is er (meer) vertrouwen. Samenwerken is een kunst, samen bereik je meer dat weten wij allemaal. Iedereen heeft zijn of haar eigen kwaliteiten, kennis en ervaringen. Benut deze optimaal zodat iedereen doet wat hij of zij het beste past en goed kan.

 • Je staat meer stil bij je werk en het werk van je collega’s
 • Je krijgt meer duidelijkheid om specifieke knelpunten op te lossen
 • Je leert te luisteren naar anderen, ontwikkelt je communicatievaardigheden

Andere vakgenoten kunnen je oplossingen geven, hierdoor vergroot jij je kennis en kunde. Iedere apothekersassistent die deelneemt kan gebruik maken van onze (kosteloze) coaching nazorg. Hierbij worden wij ondersteund door ervaren farmaceutische consulenten en apothekersassistenten uit het werkveld.

Afgelopen maandagavond op 28 mei 2018 organiseerden wij vanuit Tolman Consultancy deze intervisie bijeenkomst ‘Grip op je werk’. (met Kabiz registratiepunten)

Intervisie is een middel om samen met andere apothekersassistenten naar bepaalde processen en/of onderwerpen te kijken.  Het doel is bewustwording.

Nu hebben we de volgende twee probleemvragen verder uitgediept.

1.     “Hoe zorg je ervoor als team, dat de dagelijkse werkoverdracht aan je collega’s beter verloopt? “

Nu start je als apothekersassistent vaak met een achterstand van de vorige dag en is de overdracht niet helder beschreven of helemaal niet beschreven. Dit kost de apothekersassistenten veel tijd om het in orde te maken en geeft daardoor meermodel VPAE voor intervisie werkdruk binnen het team.

Deelnemers stelden veel vragen. Hieruit kwamen uiteindelijk ook meerdere interessante en bruikbare adviezen waar de inbrenger van deze probleemvraag mee terug kan naar de apotheek. Daarnaast hebben alle deelnemers hiervan veel geleerd en neemt ieder bruikbare adviezen mee terug naar de apotheek.

2.     “Hoe houd je het werk interessanter, leuk en afwisselender?”

Er is lang gesproken over de kern van de vraag: waarom ben je apothekersassistente geworden? Deze vraag gaf al veel nieuwe inzichten. Ook dat het gekozen vak nu anders is geworden en dat ervaren de deelnemers als jammer. De deelnemers stelden bij dit onderwerp veel vragen en er kwamen een paar mooie adviezen uit.

Alle deelnemende apothekersassistenten kijken terug op een succesvolle avond. Daarnaast konden de Kabiz geregistreerde apothekersassistenten hun punten mooi uitbreiden met dit leerzame intercollegiaal overleg.

Ook interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Daphne Hendriks 

Blog
Rate this post