Intervisie apothekersassistenten

By 17 mei 2017Blog

Intervisie gastles aan toekomstige apothekersassistenten

Intervisie is een inspirerende methodiek voor iedereen die met en van elkaar wil leren. Bij intervisie kan iedereen een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Het is leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar.

Intervisie gastles aan toekomstige apothekersassistenten

Gisteren heeft Daphne vanuit Tolman Consultancy 3 intervisie gastlessen verzorgt aan studenten van de apothekersassistenten opleiding Capabel te Amsterdam. Vooraf zijn de onderwerpen met de studenten geïnventariseerd en deze onderwerpen zijn eruit gekomen:model

  • Agressie in de apotheek: ‘jouw grensoverschrijdend gedrag aangeven en hoe geef je dit aan?’
  • Je komt op je eerste stagedag werken, wat verwacht je en wat totaal niet?

 

Daphne is met de studenten actief aan de slag gegaan. Eerst goed de situatie en de vraag met elkaar te formuleren. Daarna zijn we met elkaar het probleem gaan verkennen op 4 niveaus: inhoud, procedure, relatie en gevoel. Nadat het probleem goed met elkaar gedefinieerd was, konden zij met elkaar over een advies en adviezen gaan discussiëren.

Met aan het einde een gezamenlijke evaluatie van het probleem, de gekoppelde adviezen en hun eindconclusie.

Agressie in de apotheek, ‘jouw grensoverschrijdend gedrag aangeven en hoe geef je dit aan?’

Met elkaar een werkelijke gebeurde situatie besproken. Wat doet deze situatie met je? Stel dat jij daar had gestaan? Hun probleemdefinitie was gebaseerd op het onbekende. Ineens kom je met grensoverschrijdend gedrag of agressie in aanraking, dit weet je vooraf totaal niet. Dit maakt het angstig, naast het feit dat de studenten hiermee niet dagelijks te maken hebben. Gelukkig!

Toen er werd gesproken over rustig blijven, werd er hilarisch gereageerd. Dus terugslaan is niet handig riepen ze? Al gelijk waren ze tot de conclusie gekomen dat communiceren de beste oplossing is, verbinding zoeken met de cliënt en de situatie. Hoe lastig dit ook is, want iedereen geeft aan zich anders te voelen in zo’n situatie. Meeveren met de cliënt klinkt makkelijk, maar is in de praktijk erg moeilijk. Je kan je namelijk angstig voelen of zelf boosheid te voelen en wat doe je dan?

Een ander advies wat eruit kwam was om met de cliënt afspraken te maken of bepaalde procedures, deze te herhalen en te bespreken. Dit kan alleen nadat de cliënt begrip toont in de situatie. Eindconclusie blijft ieders communicatie en houding het belangrijkste is en het moeilijkste.

Ze vonden het erg fijn om bij deze situatie echt en serieus met elkaar stil te staan. Naast dat het leerzaam werd ervaren, gaven de studenten aan dat een interactieve les ook als prettig werd gezien. Samen met elkaar in gesprek gaan en discussiëren is waardevol.

Wat ze nu hebben geleerd is dat ze anders en bewuster terugdenken aan deze intervisie, mochten ze ooit in deze situatie terechtkomen. Want straks overkomt het mij…

Je komt op je eerste stagedag werken, wat verwacht je en wat totaal niet?

Wat hoop je dat erop je eerste werkdag gebeurt? Wat hoop je totaal niet? Welk advies geef je nu aan jezelf na deze intervisie? Vele vragen die kwamen ter sprake tijdens deze intervisie.

Een belangrijk onderwerp vonden velen, omdat de meerderheid nog geen stage heeft gelopen. Ze hebben wel bijna allen een leuke stageplaats gevonden, wat erg fijn en belangrijk is voor deze aankomende collega’s binnen de farmacie.

Met elkaar hun eerste werkdag besproken en hieruit kwamen o.a. de volgende punten:

  • Is de stagebegeleider werkzaam op mijn eerste werkdag?
  • Hoe fijn is een oprecht welkom door het team, met bv een rondleiding door de apotheek en langs alle nieuwe collega’s.
  • Fijn om de planning te bespreken, wat wel kan en wat nog niet? Ieder is bereidt om zich actief in te zetten, maar wat als iedereen druk is en je ze niet wilt storen. Maar jij weet eigenlijk nog niet wat je kunt doen. Dit gevoel vinden ze erg onprettig en willen ze vooraf graag bespreken.

Ze hopen niet dat er op hun eerste werkdag geen tijd voor ze is en dat ze ‘direct’ het gevoel ervaren van geen respect. Hiermee willen ze zeggen dat zij zich willen inzetten als een nieuwe junior collega en best bereidt zijn bepaalde ‘rotklussen’ te doen. Maar dat er wel met respect en gelijkwaardig met ze wordt samengewerkt zonder discriminatie.

Ze vonden het erg fijn om bij deze eerste werkdag echt en serieus met elkaar stil te staan. Naast dat het leerzaam werd ervaren, gaven de studenten aan dat een interactieve les ook als prettig werd ervaren. Samen met elkaar in gesprek gaan en discussiëren is waardevol. Communiceren werd als belangrijk ervaren, vanuit het team als hun. Want miscommunicatie komt helaas vaker voor. Ze willen graag zeggen wat ze lastig vinden en hopen op ondersteuning vanuit de apotheek, want leren in de praktijk is zo waardevol en leuk.

Daphne kijkt samen met de studenten terug naar een leerzame intervisie. Veel geleerd, gelachen en samen gediscussieerd.

Rate this post