Onze Missie en Visie

Oog voor uw organisatie en neus voor talent

Missie

Tolman Consultancy is een erkend en deskundig bureau dat zich richt op werving en selectie, trainingen en development in heel Nederland. Wij ondersteunen organisaties bij een duurzame inzetbaarheid van mensen. Dit doen wij door enthousiast en vooral ook oprecht toe te werken naar een duurzame verbinding tussen onze kandidaten en bedrijven in de branches. We hebben een eigenzinnige en mensgerichte aanpak waardoor men ons als vertrouwd ervaart. En dat maakt onze aanpak uniek.

Visie

De publieke en commerciële gezondheidszorg is en blijft sterk in beweging. Organisaties en medewerkers in dit segment hebben te maken met  een sterk toenemende vraag naar zorg, hogere eisen aan kwaliteit, budgetten die onder druk staan, regelgeving die aangescherpt wordt en een steeds krappere arbeidsmarkt. Dit vraagt om een andere aanpak in het vinden en behouden van medewerkers.

Tolman Consultancy is een erkend en gespecialiseerd bureau, gewaardeerd door haar eigenzinnige aanpak. Wij kennen en begrijpen de publieke en commerciële gezondheidszorg. Wij ondersteunen organisaties bij de duurzame inzetbaarheid van mensen. Wij bouwen enerzijds aan meer specialisaties zoals training en development en anderzijds aan de uitbreiding naar alle werkvelden binnen de publieke en commerciële gezondheidszorg om dit segment optimaal te kunnen bedienen.

De kracht van een organisatie hangt sterk af van de mensen die er werken. Wij zijn ervan overtuigd dat jij alleen maximaal kan presteren als jij plezier hebt in wat jij doet. Wij zijn dan ook oprecht geïnteresseerd in de kandidaat als mens. Hierdoor zorgen wij voor de perfecte match tussen kandidaat en organisatie en ontstaat een duurzame verbinding.