Opdrachtgevers

Bij Tolman Consultancy is bemiddeling echt mensenwerk, gebaseerd op betrokkenheid, kwaliteitervaring en resultaatWij hebben oog voor uw organisatie en een neus voor talent. Wij hebben specialisten in huis voor de branches:

Farmaceutische industrie

Farmacie

Zorg & Welzijn

Medical Devices industrie

Voedingsmiddelen industrie

We beginnen met de inventarisatie van uw wensen. Vervolgens verdiepen we ons verder in uw bedrijf als geheel en bekijken dan samen met u wat de beste aanpak is. Persoonlijk contact met zowel u,  als de kandidaten staat hierbij centraal. Een zorgvuldige en efficiënte selectie is en blijft de basis van ons werk en maakt uiteindelijk behoeftegerichte personeelsoplossingen mogelijk!

De publieke en commerciële gezondheidszorg is en blijft sterk in beweging. Organisaties en medewerkers in dit segment hebben te maken met  een sterk toenemende vraag naar zorg, hogere eisen aan kwaliteit, budgetten die onder druk staan, regelgeving die aangescherpt wordt en een steeds krappere arbeidsmarkt. Dit vraagt om een andere aanpak in het vinden en behouden van medewerkers. Wij nemen voor onze opdrachtgevers de zorg uit handen voor het selecteren, vinden en verder begeleiden van werknemers. Wij leveren graag maatwerk.

Interesse? Neem dan snel contact met ons op.

contactknop