Outplacement

En dan opeens houd je baan op, ontslagen… Voor veel mensen een enorme schok, twijfel en onzekerheid. Wat nu? Wat ga ik doen, hoe ga ik mijn rekeningen betalen. Vaak doet het ook wat met je zelfvertrouwen en loyaliteit. Ik ben dus niet goed genoeg, heb je je daarvoor al die jaren uitgesloofd.transitievergoedingpuzzel

 

Ontslag betekent ook nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Misschien wilde je eigenlijk al lang iets anders, maar was de stap te groot. Nu sta je op het punt om te gaan doen waar je altijd al van gedroomd heb. Die mooie vacature waar je altijd wel naar keek, maar niet op reageerde, of toch de eerste stappen naar zelfstandig ondernemerschap? Nu de kansen open liggen is het vaak prettig om met iemand te sparren over je volgende stappen. In ieder geval het moment van bezinning om te bepalen wat je echt wil.

De outplacement begeleiding

De outplacement begeleiding van Tolman Consultancy biedt een luisterend oor, houd je een spiegel voor, daagt je uit en loopt met je mee op deze reis naar een nieuwe baan. Outplacement bestaat uit een aantal fasen die we samen doorlopen.

De eerste fase hebben we veel aandacht voor het verwerken van het verlies van je baan. Het is belangrijk om op een goede manier afscheid te nemen, te ervaren en accepteren wat het met je doet, om zo zonder wrok terug te kunnen kijken op je dienstverband. Alleen dan kun je op een goede manier verder en vooruitgaan richting een nieuwe uitdaging.

In fase 2 gaan we aan de slag met Wie je bent, wat je kan, en wat je wil. Waar liggen je talenten, je drijfveren, je ambities, maar ook wat zijn je valkuilen en wat belemmert je in dit proces.

Kortom: waar kom jij voor in beweging, waar ligt jouw passie? In deze fase is ook aandacht voor scholing. Welke opleiding, training helpt je in het vinden van die droombaan, ben je hiertoe bereid en is het haalbaar?

In een derde fase gaan we concreet met de arbeidsmarkt oriëntatie aan de slag. Nu hebben we het over je CV, je sollicitatievaardigheden, je brief, je netwerk. Je gaat actief aan de slag met solliciteren. Samen evalueren we het sollicitatieproces.

Ons outplacementtraject legt de nadruk op persoonlijk advies, praktische en direct toepasbare tips en intensieve sollicitatiebegeleiding. Hierdoor word jij sneller uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Wij hebben een groot netwerk in de Healthcare en laten jou dit graag gebruiken.

De gemiddelde doorlooptijd van een outplacement traject is 3 tot 12 maanden, De exacte invulling en intensiteit van het traject is afhankelijk van de situatie en wensen en behoefte van de medewerker en werkgever. Ieder traject wordt op maat gemaakt. De gemiddelde kosten hiervoor bedragen tussen de €3.500 en € 5.000.

Tolman Consultancy helpt en begeleidt jou met een op maat gemaakt outplacementtraject snel naar een nieuwe passende baan. Wij hebben oog voor je persoonlijke omstandigheden, maar ook een uitstekend netwerk in jouw branche.

De transitievergoeding

Iedere werknemer die onvrijwillig zijn baan verliest heeft recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding geldt voor ontslag via UWV, de kantonrechter of ontslag met wederzijds goedvinden. De werknemer ontvangt de transitievergoeding als hij 2 jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt ook voor een werknemer met tijdelijke contracten die 24 maanden of langer duren.

Meer info over de transitievergoeding kan je vinden bij de Rijksoverheid

De hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan tien jaar in dienst is. Ook geldt dat de vergoeding maximaal € 79.000 is of maximaal een jaarsalaris, als dat salaris hoger is. De werknemer heeft geen recht op de transitievergoeding bij ernstige verwijtbaarheid of bij het bereiken van de AOW- leeftijd (pensioen). 50-plussers hebben recht op een hogere transitievergoeding. Werknemers van MKB-bedrijven (kleine werkgevers) ontvangen een lagere transitievergoeding.

Transitievergoeding besteden aan outplacement en scholing

De transitievergoeding mag bruto besteed worden aan outplacement en scholing. Als de transitievergoeding niet gebruikt wordt voor een outplacementtraject of een opleiding, dan betaalt u belasting over de transitievergoeding. De werkgever mag de kosten die eerder gemaakt zijn voor outplacement of scholing aftrekken van de transitievergoeding. Voorwaarde is dat deze kosten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en schriftelijk is afgesproken.

Maak snel een afspraak voor vrijblijvend intake gesprek