Privacy verklaring

Wie zijn wij?

 • Wij zijn Tolman Consultancy een kleinschalig persoonlijk consultancy bureau. In ruim 10 jaar tijd hebben wij een zeer uitgebreid netwerk, brede marktkennis en een goede reputatie opgebouwd in de branches Pharma, Farmacie, Zorg, Food en Medical Devices. Door onze vertrouwde, mensgerichte, eerlijke en kritische benadering werken we toe naar een duurzame verbinding tussen onze kandidaten en gerenommeerde bedrijven in de branches; Farmaceutische industrie, Farmacie, Zorg, Medical Devices industrie enVoedingsmiddelen industrie.

Wij bieden de volgende diensten aan:

Werving & Selectie

Headhunting

Executive Search

Detachering & Interim

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Outplacement

Loopbaanbegeleiding

Hiervoor beschikken wij over informatie van zowel kandidaten, opdrachtgevers en contactpersonen. Tolman Consultancy betracht de grootst mogelijke zorg om de privacy van iedereen die contact met ons heeft te waarborgen.

 • In dit privacy statement staat beschreven welke informatie door Tolman Consultancy wordt verzameld via deze website en met welk doel. Dit privacybeleid legt uit wat wij met je persoonsgegevensdoen, ongeacht of we je helpen bij het vinden van een baan, onze relatie met je voortzetten nadat we een functie voor je hebben gevonden, je een dienst verlenen, een dienst van je ontvangen, jouw gegevens gebruiken om hulp te vragen of omdat je onze website bezoekt en daar reageert op een vacature of een vraag aan ons stelt Het beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens jou. Jouw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van jouw gegevens te beschermen en te waarborgen.
 • Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers, Kandidaten, opdrachtgevers, Leveranciers en andere mensen met wie we contact op zouden kunnen nemen om meer te weten te komen over onze Kandidaten of die door kandidaten worden opgegeven als contactpersonen bij noodgevallen.
 • Het is belangrijk je erop te wijzen dat het mogelijk is dat wij dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina nog eens als je op de hoogte wilt blijven.

Doel van de te verzamelen gegevens en welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Kandidaat gegevens: Om je de best mogelijke arbeidsmogelijkheden te kunnen bieden die op jou zijn toegespitst, is het nodig dat we bepaalde informatie over jou verwerken. We vragen je uitsluitend om details die ons werkelijk ondersteunen jou te helpen, zoals jouw naam, leeftijd, contactgegevens, details over jouw opleiding, arbeidsverleden, geboorteplaats en land, financiële informatie, en (indien toegestaan) BSN (en uiteraard kun je er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen). Mocht je een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen willen lezen, neem dan contact met ons op dan maken wij een afspraak zodat je, jouw gegevens kunt in zien.
 • Contactpersonen gegevens:Bent u een klant van Tolman Consultancy, dan is het nodig dat we informatie over u of individuen (contactpersonen) binnen uw organisatie verzamelen en gebruiken terwijl wij u diensten verlenen zoals:

Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we op deze wijze over u verzamelen willen lezen, neem dan contact met ons op via deze link.

 • Leveranciers gegevens:We hebben een kleine hoeveelheid informatie over onze Leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens van relevante personen binnen uw organisatie nodig zodat we met u kunnen communiceren. Tevens hebben we andere informatie van u nodig, zoals uw bankgegevens, zodat we u kunnen betalen voor de diensten die u verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten).

Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we op deze wijze over u verzamelen willen lezen, neem dan contact met ons op via deze link

 • Personen van wie wij gegevens ontvangen van kandidaten zoals referentie- personen. 

Om Kandidaten op een veilige wijze passende baankansen aan te kunnen bieden hebben wij enige basale achtergrondinformatie nodig, zoals zeer basale contactgegevens, zodat wij contact met u kunnen opnemen voor een referentie onderzoek.

Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we op deze wijze over u verzamelen willen lezen, neem dan contact met ons op via deze link.

Gegevens die wij zoal verzamelen zijn: 

 • Naam;
 • Leeftijd/geboortedatum;
 • Sekse/gender;
 • Foto;
 • Burgerlijke staat;
 • Contactgegevens;
 • Opleidingsgegevens;
 • Arbeidsverleden;
 • Referentiedetails;
 • Immigratiestatus (of u een werkvergunning nodig heeft of niet);
 • Nationaliteit/staatsburgerschap/geboorteplaats;
 • Soms een kopie van uw rijbewijs en/of paspoort/identiteitsbewijs;
 • Burgerservicenummer;
 • Persoonlijk verslag n.a.v. interview;
 • Details over uw huidige salaris, pensioenen en bonus regelingen etc.;
 • Je motivatie;
 • Aanvullende informatie die u aan ons vertelt;
 • Aanvullende informatie die uw referentie over u aan ons vertelt;
 • Mailwisseling;
 • Social media adressen;
 • Beschikbaarheid
 • Afwijsreden;
 • Voorkeur functie, branche.

Toestemming voor het bewaren van de gegevens wordt iedere twee jaar opnieuw gevraagd.

Hoe verzamelen we uw/jouw persoonsgegevens?

 • Kandidaat gegevens: De twee belangrijkste manieren waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen zijn:
  direct van jouzelf; en
  2. van derden, relatie, social media
 • Contactpersonen gegevens:De twee belangrijkste manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen zijn:
  direct van uzelf; en
  2. van derden (bijv. van onze kandidaten) en andere beperkte bronnen, bijvoorbeeld online en offline media).
 • Leveranciers gegevens: We verzamelen uw persoonsgegevens tijdens onze samenwerking met u.Deze gegevens slaan wij op in ons Yelow Yard recruitment software systeem: klik hier voor meer informatie.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

 • Kandidaat gegevens:  De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonlijke gegevens is om je te helpen werk of andere functies te vinden die bij jou zouden kunnen passen. Hoe meer informatie wij van jou hebben over jouw vaardigheden en ambities, hoe beter wij onze diensten op jou kunnen af stemmen. Wij zullen alleen jouw gegevens delen met derden na toestemming van jou.
 • Contactpersonen gegevens: De belangrijkste reden voor het gebruik van gegevens over contactpersonen is om ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. Het kan gaan om identificeren van kandidaten van wie wij denken dat ze bij u of uw organisatie passen. Hoe meer informatie wij hebben, hoe beter we onze diensten op u af kunnen stemmen. Uw gegevens worden eventueel alleen gedeeld met kandidaten t.b.v. de procedure.
 • Leveranciers gegevens:  De belangrijkste reden voor het gebruiken uw persoonsgegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt.

 

Hoe beschermen we uw en jouw persoonsgegevens?

 • Het beschermen van uw/jouw informatie is belangrijk voor ons. Daarom maken wij gebruik van een gerenommeerd recruitment software pakket van Yellow Yard Dit bedrijf heeft de nodige maatregelen getroffen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van uw/jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

 • Indien wij gedurende een periode van twee jaar geen betekenisvol contact met u/jou hebben gehad, zullen we uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen.

Wil je toegang tot jouw persoonsgegevens?

 • Neem even contact met ons op. Wij helpen je graag.

 

 • Recht op bezwaar: Indien we jouw gegevens gebruiken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen en je bent het hier niet mee eens, heb je het recht hiertegen bezwaar te maken.  Neem even contact met ons op. Wij helpen je graag.
 • Recht op het intrekken van jouw toestemming:Wanneer wij jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld om jouw geschiktheid voor bepaalde functies te toetsen) of om je vacatures te sturen, heb je altijd het recht op elk gewenst moment jouw toestemming in te trekken. Neem even contact met ons op. Wij helpen je graag.
 • Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een lokale toezichthoudende autoriteit. Details hierover vindt u hier
 • Indien u meer wilt weten over jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over je hebben, dan kan je terecht bij de autoriteit persoonsgegevens Voor de link klik dan hier.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens op de website van Tolman Consultancy?

 • De medewerkers van Tolman Consultancy beheren het verwerken van persoonsgegevens op de website. Voor meer informatie over onze medewerkers klikt u/jij hier