Tag

tolmancs Archieven | Tolman Consultancy

Beherend Apotheker

By | Pharmacy, Vacatures | No Comments

Word jij de nieuwe beherend Apotheker (a.i./vast) die eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit en te leveren diensten en producten?

Standplaats: Noord Brabant
Functie rol: Pharmacy
Branche: Pharmacy

Inhoud functie:

De gevestigd apotheker is verantwoordelijk voor de leiding van de apotheek en staat als zodanig ingeschreven in het register van gevestigde apothekers. In deze rol zorg je ervoor dat de werkzaamheden die door anderen onder jouw leiding en/of toezicht in de apotheek worden verricht, voldoen aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen en dus aan de professionele standaarden.
 

Functie eisen:

Wij vragen  het volgende van jou:
• Een stevige persoonlijkheid
• Afgeronde opleiding tot Apotheker
• Overtuigingskracht
• Samenbindend
• Positieve instelling
• Klant- en resultaatgerichtheid; “do the job” mentaliteit
• Communicatief vaardig

Over onze opdrachtgever:

Het bedrijf is gespecialiseerd in het verpakken van geneesmiddelen ten behoeve van de individuele patiënt. Het bieden van een totaalconcept aan apotheken en zorginstellingen.


Heb jij belangstelling voor deze functie aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! 

Wil je direct reageren? Dat kan met de Reageer met CV knop. 

Nog geen geschikte vacature gevonden om op te reageren?

Schrijf je dan in!

Of maak een Job Alert aan!

#apotheker #farmacie #vacature #distributiesysteem #geneesmiddel #tolmancs

Blog: ‘Geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen’

By | Blog | No Comments

‘Geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen’

Veertig procent van de 2,1 miljard die het kabinet extra heeft uitgetrokken voor de verpleeghuiszorg zal niet benut worden. Dat komt vooral door de krapte op de arbeidsmarkt en de beperkte bestedingsmogelijkheden. Dat verwachten financials in de zorg, zo blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, de enquête die beroepsvereniging Fizi en Finance Ideas ieder kwartaal houden.

Om in aanmerking te komen voor een deel van de 2,1 miljard euro die is uitgetrokken voor de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hebben zorginstellingen eind vorig jaar een kwaliteitsplan inclusief begroting bij het zorgkantoor ingediend. Financials in de ouderenzorg verwachten echter dat slechts 60 procent van het beschikbare budget daadwerkelijk besteed gaat worden, zo geven ze aan in de Financiële Zorgthermometer.

Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat 85 procent van de kwaliteitsgelden alleen beschikbaar is voor het aantrekken van extra personeel. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt, zal juist dit een bijzonder moeilijke opgave worden. Minister Hugo de Jonge, die op maandag 4 februari bij de Amstelveense zorgaanbieder Brentano het officiële startschot gaf van het verbeterprogramma ‘Waardigheid en trots op locatie’, onderkent de ernst van de arbeidsmarktproblemen. “Geld is niet langer ons grootste vraagstuk, de uitdaging is het vinden van voldoende goede mensen”, aldus De Jonge. “Ik heb helaas geen grote knop om het arbeidsmarktprobleem mee op te lossen, maar ik denk dat er met technologie nog een wereld te winnen is. En ik zie een groot potentieel onder zij-instromers. Wat in ieder geval niet helpt is als we alleen tobberige verhalen vertellen over de zorg, want dan komt er niemand meer werken.”

Meer bestedingsruimte

Met zijn pleidooi voor ruimere inzet van techniek sluit De Jonge -al dan niet bedoeld- aan bij suggesties uit het veld. Werkgeversorganisatie ActiZ pleitte eerder al voor een andere verdeling van kwaliteitsmiddelen, zodat instellingen kunnen innoveren wanneer ze dit opportuun vinden. “Fizi is enigszins verrast met het percentage van 40 procent”, zegt de voorzitter van de beroepsvereniging Ellen Kalkhoven over het geld dat op de plank dreigt te blijven liggen. “Zeker in relatie tot wat er voor 2019 reeds beschikbaar is gesteld. Dit is voor ons reden voor een periodieke monitoring. Verder sluiten wij ons aan bij het standpunt van Actiz om meer bestedingsruimte te creëren in het kwaliteitskader zodat zorginstellingen ook aan de hand van innovatie kunnen zoeken naar oplossingen voor het nijpende personeelstekort.”

“Zorginstellingen staan voor de uitdaging om in een krappe arbeidsmarkt de toenemende zorgvraag te blijven leveren”, voegt Pim Diepstraten van bureau Finance Ideas toe. “Ook de komende jaren staat voor de financials het waarborgen van de financiële continuïteit hoog op de agenda.”

Zorgzwaarte

Over de hele zorgsector heen lijkt de groei van de omzet, na een stabilisatie in de vorige kwartalen, verder door te zetten. Uitzondering hierop zijn de ziekenhuizen. Het hoofdlijnenakkoord lijkt er hier voor te zorgen dat de omzet relatief stabiel blijft.

Volgens 75 procent van de respondenten wordt de groei voornamelijk gedreven door een stijging van de zorgzwaarte. De aantallen verleende zorg nemen naar verwachting beperkt toe. Deze ontwikkeling zal een verdere druk op het personeel veroorzaken, terwijl het ziekteverzuim de afgelopen vier jaar juist is toegenomen. Hierin lijkt wel een lichte kentering zichtbaar. Het merendeel van de financials verwacht dat het ziekteverzuim de komende 12 maanden stabiel blijft of zelfs licht zal dalen.

De VVT-sector vertoont de hoogste groeiverwachting voor komend jaar. Dat lijkt gedeeltelijk ingegeven te worden door de beschikbare kwaliteitsmiddelen. De groei lijkt voornamelijk te worden gedreven door een stijging van de zorgzwaarte, niet zozeer door grotere aantallen.

Bron: skipr

Blog: Aantal kankerdiagnoses in dertig jaar verdubbeld

By | Blog | No Comments

Aantal kankerdiagnoses in dertig jaar verdubbeld

Het jaarlijkse aantal mensen bij wie kanker wordt vastgesteld, is in dertig jaar verdubbeld. Het afgelopen jaar kregen 116 duizend Nederlanders een dergelijke onheilstijding, melden onderzoekers van onder meer het Integraal Kankercentrum Nederland aan de vooravond van Wereldkankerdag (maandag). De toename heeft vooral te maken met de groei van de bevolking en het stijgende aantal senioren, die vaker slachtoffer worden.

Los van deze ontwikkelingen komt huidkanker tegenwoordig extra vaak voor, onder meer als gevolg van zonne(bank)baden. Een melanoom werd meer dan zevenduizend keer vastgesteld en een plaveiselcelcarcinoom bijna veertienduizend keer. Door de bewustwording wordt het ook vaker per jaar gesignaleerd.

Borstkanker

Kanker blijft doodsoorzaak nummer één in Nederland, zeggen deskundigen. Borstkanker is de meest geconstateerde vorm bij vrouwen (vijftienduizend nieuwe diagnoses in 2018) en prostaatkanker bij mannen (12.500 nieuwe gevallen). Darm- en longkanker volgen op de ranglijst, met respectievelijk veertienduizend en ruim dertienduizend nieuw geconstateerde slachtoffers onder vrouwen en mannen samen.

Prognoses

Inmiddels leeft 64 procent van de getroffen mensen vijf jaar na de diagnose nog. Patiënten met longkanker hebben slechtere prognoses dan patiënten met andere veelvoorkomende vormen: na vijf jaar leeft nog negentien procent van deze slachtoffers. Ook patiënten met eierstokkanker, slokdarmkanker, maagkanker en alvleesklierkanker hebben minder goede kansen op genezing.

Gevolgen

Ongeveer achthonderdduizend Nederlanders leven op dit moment met of na kanker. Ook wie genezen is, ondervindt vaak nog steeds gevolgen: vermoeidheid, angst voor terugkeer van de kanker, emotionele of relationele problemen. Daarom is er deze Wereldkankerdag aandacht voor “late gevolgen na kanker”. Uit onderzoek in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 86 procent van de (ex-)kankerpatiënten een of meerdere van deze klachten heeft.

Bron: ANP

Blog: Bruins verandert ‘vrijblijvende’ digitalisering in wettelijke plicht

By | Blog | No Comments

Bruins verandert ‘vrijblijvende’ digitalisering in wettelijke plicht.

Om digitalisering van de zorg te versnellen gaat minister Bruins van Curatieve Zorg zorgaanbieders en IT-leveranciers wettelijk verplichten tot eenduidige afspraken over taal en techniek. De huidige aanpak die uitgaat van vrijwillige consensus tussen veldpartijen is wat Bruins betreft te vrijblijvend.

Eén en ander komt naar voren in een brief die Bruins onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. In de brief geeft Bruins aan dat digitalisering van gegevensuitwisseling een “behoorlijke uitdaging” is. De zorgsector is niet alleen groot en divers, de verschillende beroepsgroepen spreken daarnaast ieder hun eigen taal. Dit vergt afstemming in alle mogelijke gegevensuitwisselingen. Daarnaast zijn er veel technische standaarden, kunnen verschillende digitale systemen niet met elkaar ‘praten’ en is er niet in elke regio al een infrastructuur voor elektronische uitwisseling.

Koerswijziging

routekaart

Maar juist deze problemen maken het wat Bruins betreft nodig dat de overheid meer regie neemt. Vanuit het veld klinkt al geruime tijd de roep om meer centrale sturing, maar VWS is sinds het mislukken van het landelijke elektronisch patiëntendossier kopschuw geweest en speelde de bal steevast terug naar de veldspelers. “Het nemen van meer regie door de overheid betekent een koerswijziging ten opzichte van die lijn”, deelt Bruins nu de Kamer mee. “Ik wil dat zorgproces voor zorgproces wordt gedigitaliseerd op basis van verplichte, eenduidige afspraken over taal – dat wil zeggen iedereen dezelfde taal spreekt – en techniek.”

Vaste bouwstenen

Het digitaliseren van zorgprocessen alleen is niet genoeg, deze processen moeten wat Bruins betreft ook beter digitaal op elkaar aansluiten zodat gegevensuitwisseling tussen de zorgprocessen mogelijk is. Daarom gaat Bruins “standaard ‘bouwstenen’” vaststellen, die verplicht moeten worden gebruikt. Dit betekent dat in de praktijk belangrijke begrippen, zoals bijvoorbeeld vochtbalans, bloeddruk of laboratoriumuitslag, altijd eenduidig en in dezelfde taal worden vastgelegd, zodat ze digitaal hergebruikt kunnen worden.

Escalatie

Naast de sector-brede introductie van een Basis Gegevensset Zorg (BGZ) en gemeenschappelijk woordenboek, moeten IT-leveranciers hun systemen zo bouwen dat ze onderling kunnen communiceren. Koepels en zorgaanbieders moeten met he toog hierop inkoopkracht richting leveranciers realiseren door gezamenlijk eisen te formuleren. Als een zorgorganisatie en ook de betrokken koepel er met een leverancier toch niet uitkomt, dan organiseert VWS een “escalatieoverleg”.

Veiligheid

Dat alles moet er toe leiden dat de zorg snel de beschikking krijgt over landelijk dekkende en gekoppelde infrastructuren. Dit klinkt als het landelijk EPD, dat in 2011 in de Eerste Kamer struikelde over privacyoverwegingen en zorgen voor de digitale veiligheid. Bruins wijst er op dat zorgaanbieders meer dan voorheen moeten voldoen aan concrete normen voor informatieveiligheid. Toch wil de minister nagaan of verscherping van deze normen in het licht van bredere digitalisering nodig is.

Routekaart

De betrokken veldpartijen krijgen van Bruins drie maanden de tijd om in samenspraak met VWS een routekaart op te stellen, die leidraad wordt voor het digitaliseren van zorgprocessen en de bijbehorende, verplichte standaarden. Het digitaliseren van zorgprocessen houdt in dat de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners die bij dat zorgproces betrokken zijn digitaal verloopt. De betrokken partijen mogen in het eerste kwartaal van 2019 hun zegje doen op verschillende consultaties. Het landelijk expertisecentrum e-health Nictiz heeft met oog hierop de eerste prioriteiten uitgetekend. Dat zijn ambulanceoverdracht, huisartswaarneming, triageverwijzing, acute verloskunde, verpleegkundige overdracht, ziekenhuisoverdracht, medicatie, beelduitwisseling en verwijzing. Ook jeugdgezondheidszorg en ketenzorg bij chronische aandoeningen zijn door Nicitz als speerpunten aangewezen.

Na de consultatieronde wil Bruins de definitieve routekaart in april aan de Tweede Kamer voorleggen.

Bron: skipr

#ICT #Innovatie #Politieke besluitvorming #EPD #e-health #tolmancs

Blog: NZa lanceert campagne om preventie aan te jagen

By | Blog | No Comments

NZa lanceert campagne om preventie aan te jagen

De Nederlandse Zorgautoriteit start een campagne om de inzet van preventieve zorg te stimuleren. Met de publicatie van een eigen standpunt en een Informatiekaart Preventie geeft de zorgautoriteit de aftrap. Met de oprichting van een expertgroep moet het onderwerp voor de komende jaren op de agenda.

Preventie staat hoog op de maatschappelijke agenda. Zorgaanbieders hebben de afgelopen tijd middelen in handen gekregen om hierop in te zetten. Deze mogelijkheden kunnen echter wel wat meer bekendheid gebruiken, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit. Om de goede voorbeelden te delen, maar ook te leren welke belemmeringen er nog bestaan, publiceert de Nederlandse Zorgautoriteit donderdag haar standpunt over preventie en de Informatiekaart Preventie. Beide bevatten ook een uitnodiging aan zorgaanbieders om hun ervaringen te delen.

“We zien dat veel kwalen zijn te voorkomen, op te lossen of te verhelpen, als er een tijdige interventie plaatsvindt”, zegt Kirsten de Brouwer, projectleider preventie bij de Nederlandse Zorgautoriteit. “Het gaat vaak om chronische aandoeningen. Als je kijkt naar diabetes type 2, dat is een aandoening waar 1 miljoen Nederlanders intussen mee kampen en die wordt veroorzaakt door leefstijl. Daar is dus veel gezondheidswinst te behalen.”preventie foto

Ook op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is volgens de NZa met preventie veel winst te behalen. “Iemands sociale context en leefstijl heeft veel invloed op zijn of haar gezondheid, ook de psychische gezondheid”, licht De Brouwer toe.

Bewezen effectief

De NZa signaleert dat preventieve zorg in de samenleving aan momentum wint. Het is niet voor niets dat het kabinet deze maand een preventieakkoord verwacht te sluiten met partijen uit het zorg- en maatschappelijke veld. Het kabinet kondigde in 2017 al aan dat de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) deel uit zou gaan maken van het basispakket van verzekerde zorg.  De NZa heeft dit jaar de vergoeding daarvoor vastgesteld en de zorgverzekeraars gaan deze vanaf komend jaar gebruiken.

De huisarts kan mensen voor GLI doorverwijzen. Verschillende beroepsgroepen zoals leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en diëtisten kunnen de zorg leveren. Een GLI duurt 24 maanden en de bekostiging sluit hier op aan. GLI wordt alleen vergoed als de gekozen vorm bewezen effectief is.

In de eerste Informatiekaart Preventie geeft de NZa een voorbeeld van een bewezen effectieve methode uit de praktijk, namelijk de Krachtige Basiszorg in Utrecht Overvecht.

Goed voorbeeld

Utrecht Overvecht is een wijk met relatief veel bewoners met meervoudige en complexe problematiek. Zowel op medisch als op sociaal-maatschappelijk gebied. In 2014 hebben eerstelijns samenwerkingsverband Overvecht Gezond en Buurtteam Organisatie Sociaal Utrecht een integrale aanpak ontwikkeld voor deze doelgroep. De zorg is gericht op samenwerken waarbij de inwoners zelf zoveel mogelijk de regie houden. Tussen 2014 en 2016 is de nieuwe aanpak geïmplementeerd in de wijk. Dit is financieel ondersteund vanuit het Innovatiefonds van Zilveren Kruis. Nivel-onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat deze aanpak loont, aldus de NZa.

De Informatiekaart Preventie wijst zorgaanbieders op de ruimte die al bestaat in regels en bekostiging voor dit soort initiatieven. “Er zijn bekostigingsmodellen, zorgprestaties, tarieven en betaaltitels om zorg inclusief preventie te leveren, te declareren, te contracteren en te vergoeden”, stelt de Zorgautoriteit. “De innovatieruimte is groot binnen de huidige regels.”

De Informatiekaart Preventie bevat daarnaast ook een uitnodiging aan zorgaanbieders om suggesties te doen, zelf met goede voorbeelden te komen, maar ook om te laten weten welke belemmeringen zij nog ervaren op dit gebied. “Wij willen weten hoe het gaat in de praktijk”, zegt projectleider De Brouwer. “Waar zorgaanbieders tegenaan lopen, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerken over de domeinen heen. Waar ligt dat aan? Ligt dat aan de regelgeving of aan de bekostiging? Als we daarachter komen, kan de NZa daar wellicht iets aan doen.”

Expertgroep

Er gaat ook een expertgroep aan de slag. “Die wordt gevormd door mensen uit alle domeinen, zowel uit de zorg als het sociale domein, uit de wetenschap en een verzekeraar. Met de expertgroep gaan we analyseren wat er in de praktijk gebeurt op het moment dat zorgaanbieders aan de slag willen met preventie. Waar liepen die succesverhalen tegenaan? We willen graag bottom up te werk gaan en niet als NZa van bovenaf iets dicteren”, aldus De Brouwer.

De NZa zet preventie hiermee voor de komende jaren op de agenda. De zorgautoriteit wil over een half jaar met de eerste bevindingen komen.

 

Bron: Skipr

Blog: Zorgverzekeraars klagen bij Kamer over trage ziekenhuizen

By | Blog | No Comments

Zorgverzekeraars klagen bij Kamer over trage ziekenhuizen

Ziekenhuizen moeten haast maken met de vernieuwing van de zorg en rap inzetten op krimp, vindt Zorgverzekeraars Nederland. Volgens ZN zetten veel ziekenhuizen in de contractonderhandelingen van dit najaar nog in op omzetgroei. De zorgverzekeraars vragen de Tweede Kamer om de ziekenhuizen tot de orde te roepen.foto handen, gebaren

In een brief aan de Kamer wijst de zorgverzekeraarskoepel op de afspraken uit het nieuwe hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg. In het akkoord hebben de partijen afgesproken dat de groei van de omzet van ziekenhuizen de komende jaren moet afvlakken, om in 2022 op nul uit te komen.

“Zorgverzekeraars zijn echter bezorgd over het feit dat een groot aantal ziekenhuizen in hun openingsbod voor de contractonderhandelingen met flinke groeipercentages is gekomen”, zo is te lezen op de website van ZN. “Dit staat in geen verhouding tot de gemaakte afspraken. Zorgverzekeraars zien tot hun teleurstelling dat nog te veel ziekenhuizen blijven vasthouden aan een klassiek groeimodel en geen toekomstbestendige krimpstrategieën te hebben ontwikkeld.”

Volgens de zorgverzekeraars moeten ziekenhuizen vooral haast maken met de digitalisering van de zorg en de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ZN vraagt aan het kabinet en de Kamer om het vaststellen en toegankelijk maken van de juiste kwaliteitsindicatoren zo nodig wettelijk af te dwingen.

Op het gebied van digitalisering zien de zorgverzekeraars graag een nationale aanpak, zoals in Frankrijk, Denemarken en Estland. “Het gebrek aan standaardisatie leidt tot een versnippering van de zorg-ict waardoor cruciale innovatie wordt belemmerd en het terugdringen van administratieve lasten steeds meer neerkomt op dweilen met de kraan open”, aldus ZN.

Transitiegelden

Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen beziet de brief van de zorgverzekeraars in het kader van de contractonderhandelingen.

“Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben elkaar nodig. We moeten er samen uitkomen”, zegt hij. “Maar haastige spoed is zelden goed. De ziekenhuizen zitten zeker niet stil. We onderschrijven de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord, maar willen eerst heel goed uitzoeken hoe we die het beste tot uitvoering kunnen brengen. Het gaat om grote veranderingen en die vergen tijd.”

De NVZ is het wel met ZN eens dat een investering in de digitalisering van de zorg broodnodig is. Tegelijkertijd wijst de ziekenhuisvereniging erop dat investeren en tegelijkertijd de groei naar nul brengen een forse opgave is. “Het is ook een zoektocht naar financiering”, zegt de NVZ-woordvoerder. “Er zijn transitiegelden beschikbaar gesteld, maar wij krijgen ook signalen dat zorgverzekeraars ziekenhuizen met ingewikkelde formulieren confronteren op het moment dat zij daarop aanspraak willen maken.”

De Tweede Kamer behandelt woensdag de begroting van het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport.

#Bekostiging , #Innovatie , #Politieke besluitvorming , #Prinsjesdag , #Ziekenhuis , #Zorgverzekeraar , #e-health , #tolmancs

Bron: Skipr