Wie zijn wij?

Tolman Consultancy is het gerenommeerde en gespecialiseerde bureau die de publieke en commerciële gezondheidszorg kent en begrijpt. Wij ondersteunen organisaties bij de duurzame inzetbaarheid van mensen. Wij bouwen enerzijds aan meer specialisaties zoals training en development en anderzijds aan de uitbreiding naar alle werkvelden binnen de publieke en commerciële gezondheidszorg om dit segment optimaal te kunnen bedienen.

De publieke en commerciële gezondheidszorg is en blijft sterk in beweging. Organisaties en medewerkers in dit segment hebben te maken met  een sterk toenemende vraag naar zorg, hogere eisen aan kwaliteit, budgetten die onder druk staan, regelgeving die aangescherpt wordt en een steeds krappere arbeidsmarkt. Dit vraagt om een andere aanpak in het vinden en behouden van medewerkers.

Interesse? Neem dan snel contact met ons op.